Logo - Knihovna
 
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

téma

informace

informace

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo

 

Knihovna plus. 2007,  č. 1-2

tečkaInformační zdroje pro knihovnictví a informační vědu   [Eva Marvanová]

Logo- zdroje

Projekt 1N04170 07/2004 - 12/2008 Informační zdroje pro knihovnictví a informační vědu zajišťuje kontinuitu elektronických informačních zdrojů z oboru knihovnictví a informační vědy, které jsou využívány odbornými pracovníky a studenty k řešení výzkumných úkolů a ke studijním účelům. Národní knihovna ČR (NK ČR) získala finanční zdroje v rámci projektu LI01014 2001-2003 Optimalizace struktury informačních zdrojů fondu Knihovny knihovnické literatury odboru knihovnictví na zdroje Library and Information Science Abstracts, Library Literature and Information Science, Information Science & Technology Abstracts Plus, Enyclopedia of Library and Information Science, World guide to Libraries Plus. NK ČR statisticky sledovala využívání elektronických informačních zdrojů. Praxe potvrdila, že tyto informační zdroje jsou maximálně potřebné pro odbornou veřejnost i do budoucnosti.  [pokračování...]


tečkaKnihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky [Jana Vozková]

Logo-vozkMuzikologická knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. působí pod tímto označením teprve od začátku roku 2007, ale ve skutečnosti existuje už několik desetiletí. Vznikla v souvislosti se založením samostatného muzikologického pracoviště v rámci tehdejší Československé akademie věd a umění v roce 1962. Od počátku byla především k dispozici muzikologům své zřizující instituce, současně se postupně otevírala i odborné veřejnosti. Bývala vždy obsazena jednou středoškolskou knihovnickou silou a jedním muzikologem, který garantoval odbornou náplň a úroveň práce. Od roku 2004 zde na plný úvazek působí pouze jediná pracovní síla s občasnou výpomocí studentů.  [pokračování...]


tečka Vývoj institutu právo povinného výtisku 7 : Povinný výtisk elektronických online zdrojů [Ladislav Michael Wallis]

Logo - bookstackDe lege ferenda je aktuální otázka práva povinného výtisku "elektronických online zdrojů". Vzhledem k pokroku společnosti a jejích technických možností se stále větší množství informací zveřejňuje prostřednictvím počítačové sítě Internet. Nesporné výhody – rychlost zveřejnění, celosvětové rozšíření a operativnost změn takových informací na jedné straně jsou na straně druhé zatíženy nevýhodou spočívající v jejich jisté neuchopitelnosti, proměnlivosti a zániku.  [pokračování...]

tečka Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010

Logo - SKČRSouborný katalog ČR vstoupil do druhého desetiletí své existence. Jeho původní koncepce je svázána s projektem CASLIN http://www.caslin.cz. Hlavním cílem projektu CASLIN bylo položit pevné základy celostátní knihovní sítě poskytující domácím i zahraničním uživatelům snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloženým v knihovnách a informačních střediscích. Některé cíle stanovené v rámci tohoto projektu se podařilo splnit v míře, kterou si tvůrci koncepčních materiálů CASLIN na počátku 90. let nedovedli a ani nemohli představit. Jiné se naopak splnit nepodařilo a zřejmě ani v budoucnosti nepodaří. Po více než deseti letech je vhodný čas na bilancování splněných i nesplněných cílů, zhodnocení, které z nich jsou či nejsou nadále aktuální, a také na vytvoření nové koncepce odpovídající současným podmínkám a předjímající další rozvoj především v rovině uživatelských potřeb, dále pak rovině technologické, organizační, legislativní atd.  [pokračování...]

 
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2007, číslo 1-2

 

rubriky

 

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 

 

Databáze závěrečných prací absolventů Masarykovy univerzity
 

 
 

DILLEO - Digitální knihovna vzdělávacích objektů - Univerzita Hradec Králové

 

 
 

ANNO
AustriaN Newspapers Online

 

příspěvky zasílejte na adresu

redakce

Pokyny pro přispěvatelepdf - obrázek