|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2007, ročník 18, číslo 1,  s.  5-6


 

 

Vážení čtenáři,

v čísle časopisu Knihovna, které Vám předkládáme, uzavíráme seriál příspěvků na téma architektury a výstavby knihoven. Neznamená to však, že se tomuto tématu nebudeme již v budoucnu věnovat.

Příspěvky v první části tohoto čísla bezprostředně reagují na výsledky mezinárodní architektonické soutěže na výstavbu nové budovy Národní knihovny ČR. Nyní, v době příprav časopisu k tisku, mají tyto texty také charakter dokumentu svědčícího o "atmosféře okamžiku", o odhodlání přistoupit ke konkrétní realizaci vítězného návrhu soutěže: seznamují s tím, co máme za sebou a co nás čeká, shrnují milníky a dojmy ze soutěže; poodhalují, co stojí úspěch v mezinárodní soutěži a co bylo třeba udělat pro získání a udržení zájmu veřejnosti i politiků o novou budovu; poskytují pohled na vítězný návrh zvně i zevnitř – představují novostavbu s hlavním důrazem na vnitřní uspořádání a fungování nové knihovny, procházku po jednotlivých patrech nové budovy a vysvětlují jejich funkce a provozní dispozice.

Cenná svědectví o historických snahách řešit prostorové problémy hlavní knihovny země a o řadě pokusů učiněných v tomto směru jsou uložena ve fondech Archivu Národní knihovny ČR. Věříme, že souhrnné zpracování těchto informací, které zde zveřejňujeme, je také důležité v souvislosti s diskuzemi o realizaci nové budovy knihovny.

Další příspěvky jsou zaměřeny na odborná knihovnická témata též z "dílny" Národní knihovny ČR:

Nemohli jsme nereflektovat fakt, že jedinečný zdroj informací o fondech knihoven v České republice – Souborný katalog ČR – dosáhl takového objemu, že dnes nabízí přes 3 milióny záznamů zahraničních a českých monografií, speciálních dokumentů a seriálů (a kromě záznamů také řadu služeb). Článek, který přinášíme, se zabývá vývojem a současným stavem Souborného katalogu ČR a úkoly a aktivitami jeho správců, které vyplývají ze záměrů Koncepce rozvoje Souborného katalogu ČR, přijaté v roce 2006.

Na začátku roku 2007 jsme v Národní knihovně ČR provedli poměrně rozsáhlý průzkum zaměřený na její uživatele a jejich spokojenost se službami Národní knihovny ČR. Zařazujeme příspěvek, který se věnuje metodice a výsledkům tohoto šetření.

Významným projektem Národní knihovny ČR byly práce na záchraně a zpřístupnění Národních listů, nejvýznamnějšího českého deníku v Rakousku-Uhersku, jenž výrazně ovlivňoval kulturní a politický život od poloviny 19. století do 2. světové války. Rádi bychom se podělili o získané zkušenosti, a proto jsme se rozhodli přiblížit cestu k využití moderní technologie, která umožnila eliminovat bezprostřední ohrožení Národních listů a lépe je zpřístupnit veřejnosti.

Informace o významné britské organizaci knihovníků, knihovnickém sdružení CILIP, dvě recenze a tradiční rubrika Novinky zahraniční knihovnické literatury doplňují toto číslo časopisu.

Pro další číslo časopisu Knihovna připravujeme příspěvky o oborových informačních branách, elektronických informačních zdrojích pro obor knihovnictví a informační věda, aktivitách na poli přípravy odborníků pro oblast digitalizace, ochrany a zpřístupňování kulturního dědictví, o problémech a zásadách ochrany osobních údajů v elektronických databázích a další. Nezapomeneme ani na historii, především na letošní 230. výročí zveřejnění klementinské knihovny. Věříme, že se nám podaří překonat obtíže s přípravou časopisu v minulých dvou letech, aby časopis mohl vycházet opět pravidelně.

Anna Machová
výkonná redaktorka

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |