Logo - Knihovna
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2015, číslo 1

 

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 
ISSN 1801-5948
 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 

Státní oblastní archiv v Třeboni - obrázek

Státní oblastní archiv v Třeboni

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV

 

 
 

 


 

 

 

počítadlo

 

Knihovna plus. 2015,  č. 1

tečkaFinské knihovnictví v praxi – Univerzitní knihovna v Tampere [Jiří Mazal]

ilustrační obrázek

Finské knihovnictví zejména díky míře uplatňování informačních technologií již dlouho patří ke světové špičce, stejně jako úroveň finského vzdělávání. Ač země rozlohou mnohem větší než Česká republika- má ve srovnání s ČR pouze poloviční počet obyvatel. Nejen finským studentům je přitom k dispozici úctyhodných 14 univerzit.V poslední době se tento stát potýká s hospodářskými problémy, souvisejícími mimo jiné s úpadkem firmy Nokia, tudíž i zde jsou veřejné rozpočty včetně knihovních omezovány. Finské knihovny však stále představují vzor hodný následování. Jejich typickým znakem je rozvinutá vzájemná spolupráce, proto nepřekvapí, že Finská národní knihovna je současně knihovnou univerzitní. Dochází tu k částečnému prolínání a sdílení funkcí městských i univerzitních knihoven ve větší míře, než jsme tomu zvyklí u nás. V srpnu 2014 jsem prostřednictvím Fondu podpory zahraničních cest Asociace knihoven vysokých škol dostal příležitost navštívit jednu z největších univerzitních knihoven ve Finsku nacházející se na Univerzitě v Tampere. Jí budou věnovány následující řádky. [pokračování...]

tečka Péče o fotografický obraz v Historické fototéce města Havany [Petra Vávrová, Libor Jůn]

ilustrační obrázek

Kuba je nejen největším ostrovem v Karibském moři, ale rovněž i přirozeným hospodářským, politickým a kulturním centrem celého Karibiku. To plyne jak z jejího výhodného geografického umístění, tak z mnoha dalších tradičních výhod tohoto ostrovního státu, včetně velmi dobré úrovně vzdělání obyvatel atd. Dodnes existující kubánský revoluční režim, konstituovaný v 60. letech 20. století, znamenající mimo jiné důslednou společenskou centralizaci, přinesl pro Kubu a její mezinárodní postavení mnoho obtíží. To se odrazilo i na stavu kubánského kulturního dědictví, byť i díky zahraniční pomoci bylo na tomto poli dosaženo v několika posledních letech výrazného zlepšení. [pokračování...]

tečka Open Access a současné tendence v otevřeném publikování na Ukrajině  [Myroslava Kutsyn]

ilustrační obrázek

V roce 2007 Ukrajinská vláda přijala Zákon o nejdůležitějších zásadách vývoje informační společnosti na Ukrajině v letech 2007–2015 na podporu rozvoje informační společnosti pro období 2007–2015. Zákon o nejdůležitějších zásadách vývoje informační společnosti na Ukrajině v letech 2007–2015 deklaruje: "Otevřený přístup je jednou z priorit vývoje informační společnosti Paměťové instituce – knihovny, archivy a muzea – mají ve svých sbírkách velké množství vzácných cenných dokumentů, které vzhledem ke svému fyzickému nosiči nejsou dostupné široké veřejnosti. Knihovny, jejichž hlavní činností je získávání a shromažďování fondů tradičních dokumentů a jejich pořádání, plní své poslání, a tudíž realizují úkoly, jež jsou stanoveny v Zákoně o nejdůležitějších zásadách vývoje informační společnosti na Ukrajině v letech 2007–2015. Vytváření digitálních kopií dokumentů je jednou z možných variant, jak zpřístupnit dokumenty přes internet. I přesto, že oba způsoby – jak Zelená, tak Zlatá cesta – nabízejí možnost sdílení vědeckých výsledků, ředitelka knihovny z Národní univerzity Kyjevo-Mohyljanská akademie Tetjana Jarošenko konstatuje, že "model otevřených repozitářů se jeví jako jedna z nejlepších možností pro vědecké instituce na Ukrajině v 21. století, jak vkládat a sdílet výsledky VaV.  [pokračování...]

KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2015
Recenzní řízení
Pokyny pro autory

Kontaktní formulář pro autory
About the journal
The editorial staff
Instrucions for authors

The review process
Editorial deadlines 2015
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny