Logo - Knihovna
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2014, číslo 2

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 
ISSN 1801-5948
 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 

Státní oblastní archiv v Třeboni - obrázek

Státní oblastní archiv v Třeboni

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV

 

 
 

 
 

 

 

počítadlo

 

Knihovna plus. 2014,  č. 2

tečkaMěření hodnoty služeb poskytovaných veřejnou knihovnou [Jan Stejskal, Simona Pichová]

ilustrační obrázek

Efektivnost je v současné době velmi často diskutovaným pojmem a čím dál více se týká i veřejného sektoru. Teorie veřejného sektoru jasně uvádí, že veřejný sektor zcela přirozeně tenduje k neefektivnosti (Syrečková, Malý, 1998). To však neznamená, že by neměly být hledány další cesty, jak onu "přirozenou míru neefektivnosti" co nejvíce snížit. V současné době existuje již mnoho příkladů, které dokazují, že takové cesty existují a že nové postupy, aplikované ve zcela nových odvětvích veřejného sektoru, opravdu umožňují daleko efektivněji využít veřejné prostředky [pokračování...]

tečka Virtuální národní fonotéka [Filip Šír, Petr Žabička]

ilustrační obrázek

Virtuální národní fonotéka (www.narodnifonoteka.cz) neboli souborný katalog zvukových dokumentů nejen v paměťových institucích v České republice – tak by se dal stručně uvést projekt Moravské zemské knihovny v Brně (MZK). Co vše mu předcházelo a co se kolem tohoto projektu děje nyní, přiblíží následující příspěvek.
Moravská zemská knihovna je již řadu let jedním z příjemců povinného výtisku zvukových dokumentů a je také jednou z prvních knihoven v ČR, která svůj zvukový fond (s výjimkou relativně malé sbírky šelakových1 desek) zpracovala elektronicky. Prvním impulsem pro rozšíření těchto aktivit byl v roce 2011 dotaz Filipa Šíra, tehdy pracovníka Městské knihovny v Praze, zda MZK digitalizuje gramofonové desky [pokračování...]

tečka Online výuková aplikace rychlého čtení pro čtenáře knihoven zdarma [Michal Zwinger, Michal Hudeček, Jana Krejčí ]

ilustrační obrázek

O rychlém čtení vyšla celá řada odborných publikací1, a to ve světě, nejdříve ve Spojených státech později v dalších zemích včetně Čech a Slovenska. V Československu je na tuto problematiku upozorňováno nepravidelně již od 60. let. V oboru informační vědy a knihovnictví se o rychlém čtení psalo ve sbornících, ale i v odborných časopisech v zahraničí i u nás např. Československá informatika, Čtenář, ITlib), a autoři oboru jako doc. PhDr. Vladímír Smetáček, CSc., Dr Jiří Toman, ale i prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. nebo PhDr. Lidmila Vášová metodu zmiňovali, zároveň ji více přibližovali ve svých pracích již před desítkami let. Také ve studijním oboru informační studia a knihovnictví (konkrétně na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dále ÚISK FF UK) je této problematice věnován celý akreditovaný předmět a bylo napsáno několik kvalifikačních prací na toto téma [pokračování...]

tečka Modernizace veřejných knihoven na Ukrajině II [Myroslava Kutsyn]

ilustrační obrázek

Nezbytnou podmínkou poskytování komplexních informačních služeb (spojovaných převážně se zprostředkováním informací) v knihovně jsou moderní prostředky ICT, připojení k internetu a kvalitně proškolený personál. Díky nadaci Billa a Melindy Gatesových a jejich iniciativě Globální knihovna vznikl na Ukrajině program Bibliomist, díky němuž se modernizují veřejné knihovny, aby mohly poskytovat všechny druhy informací a plnit své nové poslání.   [pokračování...]

KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2014
Recenzní řízení
Pokyny pro autory

Kontaktní formulář pro autory
About the journal
The editorial staff
Instrucions for authors

The review process
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny