Logo - Knihovna
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2014, číslo 1

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 

Státní oblastní archiv v Třeboni - obrázek

Státní oblastní archiv v Třeboni

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV

 

 
 

 

 

 

 


 

 

počítadlo

Knihovna. 2014, č. 1

tečkaMetodika jmenného zpracování výročních zpráv středních škol z 19. století [Zdenka Bosáková]

ilustrační obrázek

Článek vychází ze zkušeností při rekatalogizaci signaturových řad náležejících výročním zprávám středních škol. Zatímco dříve se celá produkce 19. století zpracovávala monograficky, dnes se u některých typů dokumentů přistupuje k seriálovému zpracování, tj. podle pravidel pro zpracování pokračujících zdrojů2. Následně bylo nutné formulovat určité zákonitosti pro popis, které vyplývaly z povahy tohoto typu dokumentů a ze zásad seriálového popisu. [pokračování...]

tečka Knihovna Národního filmového archivu a její sbírky  [Pavla Janásková]

ilustrační obrázek

KNFA systematicky sleduje a zpracovává filmovou literaturu domácí provenience, česká filmová periodika až na úroveň analytickou, zahraniční tituly získává výběrově, vytváří původní informační zdroje (viz dále). Knihovní fond překročil hranici 121 000 knihovních jednotek. Roční přírůstek ve fondu se pohybuje kolem 2 000 svazků, v online databázích ročně přibývá i díky retrospektivnímu zpracování fondu na 10 500 bibliografických záznamů a na 5 000 záznamů filmů, akcí, korporací a personálií. Knihovna zajišťuje informační a výpůjční služby veřejnosti, zpřístupňuje domácí a zahraniční elektronické informační zdroje (EIZ) z oboru filmu, realizuje vlastní knihovnické projekty a spolupodílí se na dalších projektech NFA, a to v počtu 10 knihovníků. Poradním a iniciativním orgánem je Knihovní rada NFA.[pokračování...]

tečka Internetová encyklopedie dějin Brna, město na dlani [Hedvika Břínková, Olga Lečbychová]

ilustrační obrázek

Prvotní nápad začít pracovat na dějinách Brna encyklopedickou formou se zrodil v hlavě známé brněnské historičky, paní Mileny Flodrové1, ta se posléze stala i nejplodnějším přispěvatelem rodící se encyklopedie. Pracovníci Muzea města Brna se setkávali i s dlouhodobým zájmem veřejnosti o informace související s historií města. V roce 2011 se proto rozhodli vytvořit elektronickou interdisciplinární databázi na základě stávajících, v té době převážně analogových kartoték k dílčím tématům, která by sloužila jako informační badatelská základna k dějinám Brna. Autorský kolektiv složený z archeologů, historiků, archivářů a historiků umění se podílel na vývoji programové struktury vytvářené v prostředí Microsoft Access a na testování jednotlivých vývojových úrovní programu. Myšlenka zpřístupnění vznikající databáze široké veřejnosti byla realizována až v květnu 2004, kdy byl ke stému výročí založení Muzea města Brna zprovozněn webový portál www.encyklopedie.brna.cz[pokračování...]

tečka Digitalizácia fondov a technická podpora informatizácie v oblasti ochrany prírody (Tvorba Digitálneho archívu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši) [Eva Greschová]

ilustrační obrázek

Cieľom projektu je modernizácia programových nástrojov na elektronické spracovávanie fondov a zbierok v digitálnej podobe, komplexné zabezpečenie zálohovania dát v našej inštitúcii, vybudovanie vhodného informačného systému SMOPaJ, vybudovanie tzv. otvorenej inštitúcie a najmä zvýšenie informačnej a komunikačnej gramotnosti používateľov systému v oblasti ochrany prírody, smerujúcej k celoživotnému využívaniu informačných zdrojov.  [pokračování...]

 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2014
Recenzní řízení
Pokyny pro autory

Kontaktní formulář pro autory
About the journal
The editorial staff
Instrucions for authors

The review process
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny