Logo - Knihovna
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace

Redakce

Kontakt

Pokyny pro autory pdf - obrázek

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

osobnosti

konference

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

počítadlo

Knihovna plus. 2010, č. 1

tečkaDatabáze českých literárních osobností (CLO) [Dominik Budský]

ilustrativní obrázekDatabáze českých literárních osobností, zpřístupněná od 1. ledna 2009 široké veřejnosti na internetové adrese http://clo.ucl.cas.cz/, je vytvářena ve specializovaném oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Toto oddělení, Středisko literárněvědných informací (SLI), poskytuje rozsáhlý informační servis z oblasti literárněvědné bohemistiky jak pracovníkům ústavu a odborné veřejnosti, tak vysokoškolským studentům a všem ostatním zájemcům. [pokračování...]

tečka Právní tisky barokní doby na příkladu Johanna Jakuba Weingartena [Mgr. Lubomír Novotný]

ilustrativní obrázekObdobí po třicetileté válce znamená v českých zemích výrazné změny v právní oblasti. Budování absolutistického státu, vytváření nové správní struktury, vytváření premoderní byrokracie, nové právně-teoretické nauky – to vše vedlo k prudkému rozvoji právní vědy a právní literatury. Jednou z nejvýznamnějších postav tohoto období je velký znalec českého práva, nesmírně plodný tvůrce juristických spisů, apelační rada Johann Jacob Weingarten[pokračování...]

tečkaSprístupňovanie kultúrneho dedičstva v Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky [Martina Orosová]

ilustrativní obrázekSprístupňovanie kultúrneho dedičstva patrí medzi najaktuálnejšie témy vo všetkých pamäťových inštitúciách v Európe. Dostať kultúrne dedičstvo priamo k ľuďom je základná idea všetkých európskych i svetových projektov. Je súčasťou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS 2) a hlási sa k nemu aj Deklarácia Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva. [pokračování...]

tečka Vliv trendů systémů organizace znalostí na vývoj Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně [Ctibor Škuta; Kristýna Kožuchová]

ilustrativní obrázekPolytematický strukturovaný heslář je česko-anglický řízený slovník lexikálních jednotek, který je primárně určen k předmětové indexaci dokumentů. Je rozdělen do 44 tematických skupin, v nichž jsou hesla dále hierarchicky členěna v rámci šesti-, výjimečně sedmistupňové hierarchie. Ve srovnání s klíčovými slovy či nekontrolovanými termíny, které jsou vytvářeny volně, má PSH pevnou strukturu i obsah. Pravidla pro tvorbu, správu a údržbu hesláře jsou podobná pravidlům pro konstrukci tezaurů. Ve své poslední verzi obsahuje PSH přes 13 500 hesel. Je uživatelsky přívětivým nástrojem, protože vychází z přirozeného jazyka a přirozeného pořádku slov, čímž umožňuje snadnější a efektivnější vyhledávání.  [pokračování...]

tečkaK některým autorskoprávním otázkám činnosti knihoven v současnosti [Zdeněk Matušík]

ilustrativní obrázekPředmětem této stati je zejména autorskoprávní rámec činnosti knihoven přístupných veřejnosti a působících v neziskové sféře. Přehledný materiál na toto téma vyšel v časopise Národní knihovna před celými 12 lety[1]. Od té doby se tento rámec dvakrát v nemalé míře pozměnil a je tedy žádoucí načrtnout z knihovnického hlediska jeho obrysy, zde v omezení zejména na oblast působnosti zákonných licencí a volných užití. Vzhledem k určení stati se v ní běžně nepoužívá terminologie autorského práva. [pokračování...]

 

 

AKTUALITY

tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 


ČVUT - obrázek

Videoarchiv přednášek a konferencí ČVUT

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Databáze českých literárních osobností (CLO)