Logo - Knihovna
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace

Redakce

Kontakt

Pokyny pro autory pdf - obrázek

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

osobnosti

konference

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

počítadlo

Knihovna plus. 2009, č. 2

tečkaBudování pobočky Městské knihovny v Praze v prostorách Národní technické knihovny  [Alexandra Laubová]

ilustrativní obrázekMěstská knihovna v Praze (dále též MKP) je díky svým výkonovým ukazatelům a počtu poboček největší městskou knihovnou v České republice. Jednou z jejích poboček je knihovna Dejvice, která po několik desetiletí sídlila v ul. Čs. armády v Praze 6. I když funguje pod historicky zažitým názvem pobočka Dejvice, její působiště bylo od začátku 60. let 20. století v Bubenči. Přestěhováním na Flemingovo nám. na podzim 2009 se stane tento název opět opodstatněným. [pokračování...]

tečka Uživatelská rozhraní dialogových systémů [Klára Loukotová]

ilustrativní obrázekInformační systémy již dominují ve většině oblastí lidské činnosti, počínaje vědeckým výzkumem, medicínou, vojenstvím, dopravou až po obchod a zábavní průmysl. Uživatelé je využívají k práci, trávení volného času, výuce, vyhledávání informací z komerčního, vědeckého nebo osobního zájmu a tvorbě vlastních informací. Při procesu vyhledávání informací v informačních systémech hraje roli prostředníka mezi systémem a člověkem uživatelské rozhraní neboli user interface (dále UI). Komunikace probíhající ve vztahu člověk-počítač přes rozhraní má interaktivní charakter, neboť uživatel zadává vstupy, které má počítač vykonat (úkoly, požadavky) a počítač vyhodnocuje optimální výstup, který opět prezentuje pomocí rozhraní zpátky uživateli (provedení akce, spuštění/uzavření aplikace). [pokračování...]

tečka Průmyslové vzory, Lokarnské třídění, databáze průmyslových vzorů [Eva Pičmanová]

ilustrativní obrázekPrůmyslové vzory jako předměty ochrany průmyslového vlastnictví jsou chápány jako výsledek tvůrčí činnosti, zejména v oblasti průmyslového výtvarnictví a návrhářství. Současná právní úprava u nás reprezentovaná zákonem č. 207/2000 Sb. a Nařízením Rady ES č. 6/2002 o vzorech Společenství charakterizuje průmyslový vzor jako vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálu výrobku samotného nebo jeho zdobení, stručně řečeno, jedná se o plošný nebo prostorový vzhled výrobku nebo jeho částí. Všechny charakteristické znaky výrobku – což může být jak průmyslově, tak řemeslně vyrobený předmět – mají být zjistitelné zrakem nebo hmatem. [pokračování...]

tečka K 90. výročí prvního knihovnického zákona [Jarmila Burgetová]

ilustrativní obrázekPřed devadesáti lety – 22. července 1919 – přijalo Národní shromáždění Československé republiky zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních. Zpravodajem kulturního odboru byl poslanec Max Pilát, který návrh zákona uvedl odkazem na tradici četby a na potřebu povznést vzdělanost lidu. V diskusi vystoupil poslanec František Lukavský, který žádal zvýšení příspěvků na knihovny a brojil proti přílišné pravomoci knihovních rad. Poslanec básník S. K. Neumann se rovněž vyslovil pro lepší zabezpečení knihoven, např. také z prostředků nakladatelství. Zákon byl schválen s odkazem, že některé kritizované nedostatky bude možno odstranit v prováděcím nařízení.  [pokračování...]

 
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 


Městská knihovna v Praze - obrázek

Knihy Karla Čapka on-line

 


Edice E - obrázek

edice E - Ústav pro českou literaturu AV ČR

 

 

 

 

Knihovna plus 1
uzávěrka 10.2.2010, publikování březen 2010
 

Knihovna 1
uzávěrka 10.5.2010, vydání červen 2010
 

Knihovna plus 2
uzávěrka 10.8.2010, publikování září 2010
 

Knihovna 2
uzávěrka 10.11.2010, vydání prosinec 2010