|úvodní stránka|  |index autorů |  | index názvů |  | index témat |

 

Logo - Knihovna
   
 

2009, roč. 20, číslo 1 – obsah

   
 

tečkaÚvodník [Bohdana Stoklasová]

 RECENZované příspěvky

Tři strategické projekty pro čerpání prostředků ze Struk- turálních fondů EU v rámci Integrovaného Operačního Programu – Smart Administration logo PDF

tečka Národní digitální knihovna [Jan Hutař, Marek Melichar, Bohdana Stoklasová] logo PDF

tečka Národní digitální archiv [Jiří Bernas] logo PDF

tečka Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje [Petra Pejšová] logo PDF

tečka Systém M-CAST v českém kontextu [Marie Balíková] logo PDF

tečka Analýza katalogů nové generace : z pohledu uživatele [Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košťálová, Hana Nemeškalová] logo PDF

Knihovny a informace doma a ve světě

tečka Licence Creative Commons v českém prostředí [Lukáš Gruber]  logo PDF

tečkaSlužby pro dospívající mládež a technologie ve veřejných knihovnách : analýza dat z roku 2007

[Miroslav Ressler]  logo PDF

Osobnosti

tečka Josef Vinárek. Ředitel Státní knihovny ČSR v letech 1962 – 1970 [Jarmila Burgetová]  logo PDF

RECENZE

tečka STOKLASOVÁ, B. et al. Oborové brány [Soňa Makulová]  logo PDF

tečkaPERNICA, Petr. Užitečná publikace o logistice /Arts Logistics/ [Eva Bartůňková]  logo PDF

tečka Uchování sbírek v archivech a knihovnách [Bedřiška Štěpánová] logo PDF

Konference

tečka Řekni Shibboleth :-) webové jednotné přihlašování nejen pro vzdálený přístup v knihovnách [Jiří Pavlík]  logo PDF

tečka Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě [Miroslav Kunt] logo PDF

tečka KNIHOVNÍK NEBO ROBOT – Budoucnost profese v XXI. století  [Alain Massuard; Eva Jettelová] logo PDF

tečka Novinky zahraniční knihovnické literatury logo PDF

 
 
 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |