Logo - Knihovna
 
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

téma

informace

informace

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

 

 

 

počítadlo

 

Knihovna. 2007, roč. 18 č. 1

tečkaSložitá cesta k nové budově Národní knihovny ČR  [Kateřina Hekrdlová]

Náměstí J. Palacha

Většina knihoven, pokud nejsou umístěné přímo v promyšlené účelové budově, zápasí dříve či později s nedostatkem místa. Tímto zákonitým vývojovým procesem prochází i Národní knihovna České republiky, jejíž prostorové problémy se táhnou prakticky od jejího založení v roce 1777. V rozsáhlém areálu Klementina dostala tehdejší c.k. Universitní knihovna relativně malý prostor. Kromě ní zde totiž fungovaly v průběhu časů i další instituce, např. generální seminář, arcibiskupská tiskárna, obrazárna zřízená Společností vlasteneckých přátel umění, Akademie výtvarných umění, Akademické gymnázium a vědecké ústavy a semináře filozofické fakulty. Vlastní knihovna zpočátku sídlila v prvním patře v traktech okolo hospodářského dvora a její první čítárna byla v chodbě nad arkádami spojujícími Astronomickou věž s dnešní Státní technickou knihovnou.  [pokračování...]


tečkaNovostavba Národní knihovny ČR (nejen) z hlediska provozu [Bohdana Stoklasová ]

ChobotniceNa podzim roku 2005 jsme připravili základ stavebního programu pro novou budovu Národní knihovny ČR (NK ČR) a představili svoji vizi široké veřejnosti ve zjednodušené podobě "semaforu služeb". Vydali jsme první minipublikaci o novostavbě, v níž jsme popsali své představy o fungování nové budovy, jejíž tvář ještě byla zahalena tajemstvím. Postupně následovala druhá, detailnější publikace a v březnu 2007 třetí, bezpochyby nejpopulárnější kombinace představení vítězného návrhu s vloženým "semaforem služeb", vydaná u příležitosti výstavy věnované výsledkům mezinárodní architektonické soutěže na návrh nové budovy. Výstava i knížka nesou oficiální název vítězného návrhu "Oko nad Prahou", pro který se vžil spíše neoficiální název "chobotnice".  [pokračování...]


tečka Vývoj, současný stav a koncepce dalšího rozvoje Souborného katalogu ČR [Eva Svobodová, Dana Vyorálková ]

grafNárodní knihovna ČR představila v listopadu 2006 novou koncepci rozvoje Souborného katalogu ČR do roku 2010. Na následujících stránkách je tato koncepce představena spolu s vyhodnocením dotazníkové akce realizované při tvorbě nové koncepce rozvoje Souborného katalogu a stručná zpráva o stavu katalogu ke konci 3. čtvrtletí roku 2007. Úplný text koncepce spolu se všemi přílohami je dostupný na webových stránkách Souborného katalogu ČR (www.caslin.cz), a také v elektronickém časopise Knihovna Plus č. 1–2/2007.  [pokračování...]


tečka Měření spokojenosti uživatelů knihovny Výsledky průzkumu uživatelů Národní knihovny ČR [Vít Richter; Vladana Pillerová]

grafV listopadu 2005 zahájila Národní knihovna ČR (dále jen NK ČR) ve spolupráci se čtyřiceti veřejnými knihovnami projekt "Benchmarking knihoven". Hlavním cílem projektu bylo s pomocí metody benchmarkingu vytvořit pro veřejné knihovny nástroj pro analýzu činnosti knihoven a umožnit vzájemné srovnávání s jinými knihovnami. V první fázi projektu bylo vybráno 31 výkonových a kvalitativních indikátorů, které umožňují knihovnám identifikovat dobré a špatné výkony i odhalit slabé a silné stránky v oblasti základních knihovnických činností a služeb. [pokračování...]

 
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

2006, č. 1

2006, č. 2

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 

Soubor díla F.X. Šaldy (Ústav pro českou literaturu AV ČR)

 

monasterium.net - virtuální archiv středoevropských klášterů a diecézí

 
 

příspěvky zasílejte na adresu

redakce

Pokyny pro přispěvatelepdf - obrázek