Logo - Knihovna
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2014
Recenzní řízení
Pokyny pro autory

Kontaktní formulář pro autory
About the journal
The editorial staff
Instrucions for authors

The review process
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

počítadlo

Knihovna. 2013, roč. 24, č. 2

tečkaSbírky dokumentující život našich krajanů v Severní Americe ve druhé polovině 19. století ve sbírkách Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur [Eva Popovič, Milena Secká, Martin Šámal]

ilustrační obrázek

Cílem této studie je především informovat o bohatých sbírkách Knihovny Náprstkova muzea, které jsou spojeny s krajanstvím. Přílohy studie tvoří kompletní seznam krajanských periodik a kalendářů (USA) a soupis korespondence V. Náprstka s krajany, jež dosud nebyly publikovány. Téma studie není původní, protože historici a badatelé ve svých knihách zpracovávali problematiku krajanských tisků a při svých studiích využívali fondy Knihovny Náprstkova muzea.2 V seznamu literatury na konci textu je uveden výběr odborných publikací, které rovněž vycházejí ze studia sbírek Knihovny Náprstkova muzea. [pokračování...]

tečka Zpracování a online zpřístupnění závěrečných zpráv grantových projektů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky  [Lenka Maixnerová, Adéla Jarolímková, Filip Kříž, Eva Lesenková, Ondřej Horsák, Helena Bouzková]

ilustrační obrázek

Národní lékařská knihovna (dále jen NLK) se dlouhodobě zabývá získáváním, zpracováním a zpřístupňováním šedé literatury z oboru lékařství a zdravotnictví. Jedná se zejména o závěrečné výzkumné zprávy, atestační práce a kongresové materiály. Závěrečné zprávy grantových projektů představují významný zdroj informací o výsledcích vědy a výzkumu. Při práci na projektech je nutné využívat různé informační zdroje, včetně závěrečných a výzkumných zpráv, které přinášejí výsledky již vyřešených výzkumných úkolů, na něž lze navázat nebo jejichž obsahem se lze inspirovat.  [pokračování...]

tečka Využívání encyklopedie Wikipedie jako informačního a referenčního zdroje v rámci služby Ptejte se knihovny [Lucie Sakastrová]

ilustrační obrázek

Cílem příspěvku je zjistit, analyzovat a vyhodnotit kvantitativní změny a trendy ve využívání kolektivně tvořené online encyklopedie Wikipedie a doplňkově i dalších sedmi vybraných všeobecných encyklopedií ve virtuálních referenčních službách knihoven na příkladu české virtuální referenční služby Ptejte se knihovny  metodou bibliometrické a citační analýzy. Encyklopedie Wikipedie je mnohojazyčná kolektivně tvořená webová encyklopedie se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Je financována ryze z dobrovolných darů, sponzorských příspěvků a grantů a neobsahuje žádnou reklamu. Jejím hlavním cílem je tvorba a šíření volně přístupných encyklopedických informací a znalostí. . [pokračování...]

tečka Standardy pro knihovní katalogy v sémantickém webu [Barbora Drobíková]

ilustrační obrázek

Knihovnický svět dnes možná stojí na prahu ještě větší revoluce, než tomu bylo v 80. letech 20. století při nástupu automatizace. Od výměnných formátů typu MARC bude postupně upuštěno. Výzkumné týmy ve velkých národních knihovnách, v OCLC nebo Knihovně Kongresu hledají nové bibliografické rámce a možnosti publikování bibliografických dat, jako jsou např. propojená data (linked data, viz např. Mynarz, Zemánek, 2010). Bibliografická data mají v budoucnu sloužit nejen uživatelům běž-ných knihovních katalogů, ale mají se stát též součástí širokého sémantického webu. V rámci experimentů se tak děje již dnes (např. katalog WorldCat, databáze německé národní bibliografie). [pokračování...]

tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2013, číslo 2

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 

Státní oblastní archiv v Třeboni - obrázek

Státní oblastní archiv v Třeboni

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV