Logo - Knihovna
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2014
Recenzní řízení
Pokyny pro autory

Kontaktní formulář pro autory
About the journal
The editorial staff
Instrucions for authors

The review process
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny 


 


 

počítadlo

Knihovna. 2013, roč. 24, č. 1

tečkaStaré mapy a grafiky v Geografické bibliografii ČR on-line [Eva Novotná]

ilustrační obrázek

Geografická bibliografie ČR on-line již patří neodmyslitelně k práci geografů a kartografů. K 1. 1. 2013 obsahovala 166 000 bibliografických záznamů všech typů dokumentů včetně šedé literatury1. Do databáze automatizovaně přicházejí bibliografické záznamy bohemikálních geografických a kartografických děl z Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny, odborných knihoven Akademie věd ČR, Vědecké knihovny v Olomouci, univerzitních knihoven z Prahy, Ústí nad Labem, Brna, Plzně nebo z Českého hydrometeorologického ústavu. Kromě toho jsou denně importovány záznamy z katalogizace Geografické knihovny a Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (dále Mapová sbírka PřF UK nebo jen Mapová sbírka). [pokračování...]

tečka INTERPI: nástroj pro zpřístupnění národního kulturního dědictví [Marie Balíková, Miroslav Kunt Jana Šubová, Nadežda Andrejčíková]

ilustrační obrázek

Studie přináší informace o projektu "Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)". Jedná se o společný (konsorciální) projekt Národní knihovny ČR, která je koordinátorem projektu, a Národního archivu, který je spoluřešitelem projektu; poskytovatelem projektu je MK ČR. Projekt je pětiletý: byl schválen v prosinci 2010, zahájen 1. 2. 2011; předpokládané datum ukončení projektu je 31. 12. 2015. Cílem projektu INTERPI je připravit vědeckou a technologickou infrastrukturu pro podporu zpracování, sdílení a využívání kulturního obsahu ve formě metadatových informací o informačních objektech zpřístupňovaných v paměťových institucích na bázi interoperability především sémantické, za pomoci v současné době dostupných informačních a komunikačních technologií podporujících tvorbu sémantického a webu publikovaných konsorciem W3C (URL/URI, XML, XMLS, RDF, RDFS).  [pokračování...]

tečka Digitální kodikologie a bibliologie: Hromadná digitalizace, virtuální prostředí a knihovna bez katalogu [Zdeněk Uhlíř]

ilustrační obrázek

Vždy jsem se domníval a stále trvám na tom, že práce knihovníka (tím spíše knihovníka pracujícího s historickými fondy), právě tak jako práce archiváře a muzejníka, musí zapadat do kontextu veškeré vědecké a odborné práce a příliš se ze spektra dílčích disciplín a jednotlivých činností nevydělovat. A totéž, myslím a jsem přesvědčen, platí i o práci bibliografa, katalogizátora, dokumentátora či editora. Jsem si jist, že v zásadě ve věcném smyslu existují jen dva základní humanitní obory (totiž historie a filologie, protože celá škála dalších disciplín jsou jen jejich takovými či onakými odvozeninami) a že v teoretickém smyslu právě tak existují jen dva základní společenskovědní obory (totiž praxeologie a historie, protože všechny ostatní speciální disciplíny jsou jen jejich takovými či onakými aplikacemi). [pokračování...]

tečka Požadavky na výměnu dat mezi knihovním a discovery systémem na příkladu implementace systému VuFind v Moravské zemské knihovně [Václav Rosecký, Petr Žabička]

ilustrační obrázek

Moravská zemská knihovna v Brně (dále též MZK) zveřejnila v říjnu 2011 knihovní katalog nové generace založený na open source systému VuFind1. Provoz systému VuFind je závislý na datech a službách poskytovaných knihovním systémem Aleph. V následujícím textu jsou tyto vazby podrobněji popsány a uspořádány do přehledu obecných požadavků, které by měl splňovat knihovní systém, aby mohlo být jeho webové rozhraní snadno nahrazeno nadřazeným discovery systémem integrujícím celou šíři informačních zdrojů, které může knihovna poskytovat. Standardizace na této úrovni v budoucnu usnadní zapojení jednotlivých knihovních systémů do centrálního portálu knihoven, jehož vznik předpokládá Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 (Koncepce 2011–2015), schválená v roce 2012 vládou. [pokračování...]

tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2013, číslo 2

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 

Státní oblastní archiv v Třeboni - obrázek

Státní oblastní archiv v Třeboni

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV