Logo - Knihovna plus
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2011
Recenzní řízení
Pokyny pro autory
Instrucions for authors
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

konference

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

počítadlo

Knihovna. Roč. 21, č. 2

tečkaKonceptuální modely v katalogizační teorii [Barbora Drobíková]

ilustrativní obrázek

Jednou z oblastí, kterou se knihovní a informační věda stále zabývá, je zpracování, ukládání a zpřístupňování informací fixovaných na nosičích. Tato oblast je v praxi doménou paměťových institucí (knihovny, archivy či muzea). Tyto instituce využívají pro popis svých sbírek zcela různé metody a dodnes bohužel nedošlo k výraznějšímu pokroku ve vývoji společných (sdílených) selekčních jazyků. Integrace, komunikace a výměna heterogenních informací kulturního dědictví mezi těmito institucemi je proto zatím spíše ojedinělá. Jedním z důvodů je jistě absence katalogizační teorie (zejména máme na mysli bibliografický popis)1 , která by nabídla určité zázemí pro vývoj takových jazyků   [pokračování...]

tečka Kategoriální systém otevřené encyklopedie Wikipedie : analýza [Lucie Sakastrová]

ilustrativní obrázek

Kategoriální systém mnohojazyčné otevřené wiki encyklopedie Wikipedie je nejvýznamnějším nástrojem hierarchické organizace jejího obsahu. Obecně lze kategoriální systém chápat jako systém kategorií, které svým uspořádáním vyjadřují apriorní vzájemné vztahy. Pro pojmenovávání kategoriálního systému Wikipedie by se tak asi nejvíce hodilo užívat termínu "folksonomie ", tedy označení pro systém klasifikace, v rámci něhož uživatelé kolaborativně vytváří, přiřazují a pořádají tagy za účelem anotování (indexování) a kategorizování informačního obsahu  [pokračování...]

tečka JPEG2000 – Aneb nemyslete si, že vás mine! [Bedřich Vychodil]

ilustrativní obrázek

Celosvětový nárůst objemu digitálních informací se nutně musí odrážet nejen ve způsobu správy dat, ale především ve způsobu jejich dlouhodobého uchování. Praxe ukazuje vzrůstající nepoměr mezi dostupnou kapacitou úložišť a celkovým objemem vznikajících dat. Tento trend jasně ukazuje na vznikající problém, kterému čelíme a budeme čelit i v budoucnu. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k cílené selekci dat. Je třeba rozlišit data, která chceme dlouhodobě ukládat, a data, která necháme navždy zmizet. Další možností, jak cíleně redukovat objem vzniklých digitálních dat, je využití vhodné komprese, což je strategie, které se zde budeme věnovat [pokračování...]

tečka Návrh konceptu optimalizace české sítě knihoven podle Finska [Jan Černý]

ilustrativní obrázek

Česká síť veřejných knihoven a její tradice sahá až do první republiky, kdy knihovní zákon z roku 1919 ukládal obcím povinnost poskytovat knihovnické služby. Díky tomu dnes můžeme směle říci, že naše síť knihoven patří mezi nejhustší na světě. Zásadním problémem rozvoje knihovnických služeb ovšem je naprostá nevyváženost kvality poskytovaných služeb a její velmi složité měření.

Příčiny tohoto stavu samozřejmě tkví i v historických událostech po roce 1945. Zatímco Finové se statečně ubránili nástupu komunistické moci, tehdejší Československo podlehlo. Na dlouhá desetiletí tak byl rozvoj kultury, a tedy i knihoven, limitován totalitní ideologií a zkostnatělým systémem jednotné soustavy knihoven, ve které se jen velmi těžko prosazovaly progresivní metodické postupy. To je však i problém v současnosti  [pokračování...]

tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2011, číslo 1

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 


ČVUT - obrázek

C.E.E.O.L. - databáze článků z odborných periodik

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV