|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2010, ročník 21, číslo 2,  s.  3


StoklasováVážení čtenáři,

druhé číslo Knihovny obsahuje mnoho zajímavých příspěvků, které jsou rozděleny do tradičních bloků: Recenzované příspěvky, Knihovny a informace doma a ve světě, Konference, Recenze a Novinky zahraniční knihovnické literatury..

Blok recenzovaných příspěvků obsahuje čtyři příspěvky. Dva z nich (příspěvek Barbory Drobíkové a Bedřicha Vychodila) mohou být pro některé z vás trochu náročnější četbou, doporučuji však jejich přečtení v úplnosti, protože přinášejí řadu nových a zajímavých informací o "horkých" tématech, která hýbou nejen světem knihoven, ale i dalších paměťových institucí. Příspěvek Barbory Drobíkové nazvaný Konceptuální modely v katalogizační teorii představuje nový konceptuální model FRBRoo. Jedná se o objektově orientovaný dynamický model, který navazuje na model FRBRer, je ale podstatně komplexnější a představuje naději na těsnější spolupráci mezi paměťovými institucemi. Příspěvek Jindry Plankové Systémy elektronické komunikace dokumentů a jejich význam v informační společnosti se zabývá problematikou dodávání elektronických dokumentů. Kromě popisu současného stavu je zajímavá i kapitola o historických kořenech a vývoji těchto služeb. I když jsem většinu této cesty prakticky prošla (od magnetopáskových služeb v ÚVTEI-ÚTZ až po současnou podobu těchto služeb), přiznám se, že některé souvislosti a návaznosti jsem si uvědomila až při četbě tohoto příspěvku. Článek vede i k zamyšlení nad nutností přehodnocení akviziční politiky a redukce nákupu některých tištěných titulů v souvislosti s nárůstem cen, krácení rozpočtů atd., a to nejen na institucionální úrovni. Příspěvek Lucie Sakastrové Kategoriální systém otevřené encyklopedie se zaměřuje na kategoriální systém české verze Wikipedie, jsou zde ale i návaznosti na ostatní jazykové verze. Studie obsahuje terminologickou část, část věnovanou problémům přirozeného jazyka a kapitolu obsahující hodnocení kategoriálního systému Wikipedie. Blok recenzovaných příspěvků uzavírá příspěvek Bedřicha Vychodila JPEG 2000 – Aneb nemyslete si, že vás mine! Autor představuje formát JPEG2000, který je v současné době velmi nadějnou alternativou pro uchovávání a distribuci rastrových reprezentací analogových dokumentů, které vznikají digitalizací sbírek paměťových institucí. Volba vhodného formátu je velmi aktuální právě nyní, kdy díky projektu Národní digitální knihovna, navazujícím projektům krajské digitalizace a dalším schváleným velkým evropským projektům dojde k podstatnému zrychlení digitalizace v českých paměťových institucích. Příspěvek obsahuje nejen popis, ale i vizuální ilustraci popsaných částí specifikace a příklad workflow připraveného pro projekt Národní digitální knihovna. Po přečtení příspěvku získáte reálnou představu o tom, co se skrývá za zkratkou JPEG2000 a k čemu můžete tento formát využít.

Blok Knihovny a informace doma a ve světě je věnován problematice využití technologie RFID v rámci slovenského pilotního projektu na ochranu sbírek, možnostem optimalizace konceptu českých knihoven podle finského vzoru a vzdělávacím aspektům informační vědy a informační profese.

V čísle samozřejmě nechybí obsahově bohaté bloky Konference, Recenze a Novinky zahraniční knihovnické literatury. Věřím, že každý z vás si v široké nabídce najde to "své" pro dlouhé zimní večery.

Jménem redakční rady vám všem přeji krásné, klidné Vánoce a dobré vykročení do roku 2011.

Bohdana Stoklasová
předsedkyně redakční rady

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |