Logo - Knihovna plus
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2012
Recenzní řízení
Pokyny pro autory

Kontaktní formulář pro autory
Instrucions for authors  

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

konference

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

počítadlo

Knihovnaplus. 2012,  č. 2

tečkaKnihovnické spolky v předmnichovské Československé republice [Jarmila Burgetová]

ilustrační obrázek

Všechny velké osobnosti českého knihovnictví první poloviny dvacátého století prosazovaly své myšlenky a názory na rozvoj knihoven na spolkové půdě. Ať už to byli Václav Tille a Antonín Sova v knihovním odboru Svazu osvětového, který se ustavil v rámci této organizace v březnu 1906, tedy půl roku po vzniku Svazu, nebo Ladislav Jan Živný, hlavní "spiritus agens" zpracování našeho prvního knihovnického zákona. Knihovnímu odboru nejprve předsedal Václav Tille, v krátké době však převzal předsednictví Zdeněk Václav Tobolka, další z velikánů našeho oboru na počátku 20. stolet[pokračování...]

tečka Knihovnické profese v Národní soustavě povolání a v Národní soustavě kvalifikací  [Zlata Houšková]

ilustrační obrázek

Aby mohly české podniky a tuzemská ekonomika dlouhodobě úspěšně obstát ve světové konkurenci, potřebují čeští zaměstnavatelé především dostatečný počet potenciálních zaměstnanců s patřičnou kvalifikací. Zhruba od přelomu tisíciletí však dávají zaměstnavatelé v ČR hlasitě najevo, že jsou znepokojeni z vývoje trhu práce u nás a že český trh práce potřebuje zásadní změny. Je kritizován stav, struktura a kvalita školství, které neodpovídají potřebám zaměstnavatelů a celé ekonomiky; volá se po významnější podpoře technického a učňovského školství, po tom, aby byly s důrazným a širším zapojením všech klíčových partnerů více respektovány a aktivněji ovlivňovány vazby mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou. Zaměstnavatelé žádají efektivní rozvoj lidských zdrojů a systémový přístup v této oblasti; kritizují absenci kvalifikované prognózy vývoje potřeb trhu práce. Zároveň však také deklarují připravenost v této oblasti spolupracovat a pomoci. Jednotlivá povolání se dnes rychle mění, stejně jako nároky zaměstnavatelů, a reakce školských a vzdělávacích systémů na tyto změny je pozvolná. V drtivé většině oborů rychlý technický a technologický pokrok způsobuje, že lidé zdaleka nevystačí se vzděláním a kvalifikací, které získali ve škole; pro některé profese školy ani absolventy připravit adekvátně nedokážou, často mají nedostatečnou kapacitu. [pokračování...]

tečka Veřejné knihovny USA v době ekonomické krize   [Miroslav Ressler]

ilustrační obrázek

V současném ekonomickém klimatu se prakticky žádný úřad vlády, magistrátu nebo obce nevyhne finančním těžkostem. Knihovny ve všech státech USA pociťují problémy a jsou často nuceny redukovat otevírací dobu, pořádaní akcí, nákup zdrojů nebo dokonce i personální zajištění činnosti. Nyní více než kdy jindy se lidé obracejí na knihovny se žádostmi o služby, jako je například nákup dokumentů nebo přístup k internetu. Škrty ve financování ve spojení se vzrůstajícím počtem uživatelů mnoho knihoven v USA oslabily víc než kdy jindy. Podle posledního čísla magazínu Time, 63 % z přibližně 1.000 dotazovaných obyvatel snížilo výdaje na zábavu z ekonomických důvodů. Ať tak či onak, vnímání veřejné knihovny se mění a posunuje: část obyvatel ji již nechápe jako zdroj informací, ale jako zdroj zábavy, což vede občany k pojímání knihovny jako postradatelného zdroje. Zatímco mnoho uživatelů knihovny a personál mají knihovnu za instituci, která hraje důležitou roli v obci, mnoho ne-uživatelů knihovny a představitelů obce nemusí skutečnou hodnotu veřejné knihovny chápat. [pokračování...]

tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2012, číslo 2

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 


Státní oblastní archiv v Třeboni - obrázek

Státní oblastní archiv v Třeboni

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV