|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna

2011, ročník 22, číslo 2,  s.  3-4


StoklasováVážení čtenáři,  

druhé číslo Knihovny 2011 je tematicky velmi široké - obsahuje příspěvky z různých oblastí. Některé tematické okruhy se v našem periodiku ještě neobjevily, některé jsou i kuriózní.

Blok recenzovaných příspěvků obsahuje čtyři příspěvky. Příspěvek Brigity Exelové Hromadné odkyselování dokumentů v knihovnách a archivech České republiky se zabývá degradací dokumentů vlivem kyselosti v souvislosti se zákonnou povinností uchovávat fondy pro budoucí generace. Příspěvek přináší kromě popisu různých využitelných technologických postupů i zamyšlení nad možnými zdroji financování a nutností ukotvení odkyselování jako strategické priority věcně příslušných ministerstev. Andrea Watt v příspěvku Situace amerických knihoven ve Farmingtonu v oblasti financování služeb a lidských zdrojů popisuje situaci dvou amerických knihoven (městská a akademická) a jejich fungování v době ekonomické krize. Hana Vyčítalová nám přibližuje v příspěvku Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury archiv, který architekt Jan Moučka poskytl do Národního úložiště šedé literatury s cílem zpřístupnit materiály studentům, pedagogům i široké veřejnosti. Blok recenzovaných příspěvků uzavírá článek Jely Steinerové Premeny relevancie v informačnej vede a informačná ekológia. Autorka představuje kategorii relevance ve vazbě na vývoj informační vědy, zabývá se systémovými a uživatelskými aspekty. V závěru příspěvku předkládá model relevance 2.0 a model ekologické relevance.

V bloku Knihovny a informace doma a ve světě mne, s ohledem na několik desítek let strávených v Národní knihovně ČR, velmi potěšil článek Aleny Richterové Kniha návštěv pražské univerzitní knihovny 1782-1958. Kniha návštěv obsahuje dlouhou řadu známých jmen, objevují se v ní kromě korunovaných hlav významní politici, vědci, církevní hodnostáři, ale i knihovníci, turisté a mnoho dalších návštěvníků. Lukáš Gruber v příspěvku Communia : zpráva o projektu popisuje kromě výzkumu v oblasti digitálních public domain i strategická doporučení pro tuto oblast pro Evropskou komisi. Anna Machová si v článku Google Books - Google Livres : klikaté cesty digitalizace všímá některých problémových okruhů souvisejících s projektem Google Books. Jak známo, Francie ani BNF tomuto projektu příliš nefandí, v poslední době však dochází k navazování kontaktů a spolupráce i zde. Finančních prostředků na digitalizaci nemá dost ani BNF a spolupráce s Google může digitalizaci velmi urychlit, zajímavá je i pro některé francouzské vydavatele. Vincenc Streit nás v příspěvku IlissAfrica : Virtuální knihovna Subsaharské Afriky, její význam a přínos prostřednictvím projektu podporovaného Německem zavede daleko do oblastí, kde knihovnictví není právě na výši, a proto se jim na stránkách našeho periodika věnujeme zřídka.

V bloku Konference jsem se s vámi prostřednictvím příspěvku Problematika legislativy a copyrightu digitálních dokumentů na mezinárodním kongresu IFLA 2011 chtěla podělit o poznatky a dojmy z bloků, věnovaných na letošním kongresu IFLA této problematice. Spíše než dramatické změny a zvraty lze očekávat pomalý postup vpřed a nutnost složitých vyjednávání všech zainteresovaných stran.

V závěrečné části druhého čísla Knihovny naleznete jako vždy bloky Recenze a Novinky zahraniční knihovnické literatury.

I když je teprve říjen, venku se blyští zmrzlá jinovatka, posel blížící se zimy. Ať již budete číst toto číslo Knihovny v práci nebo za dlouhých zimních večerů doma, jménem redakční rady Vám přeji, aby Vám přineslo zajímavé poznatky i podněty.

Bohdana Stoklasová
předsedkyně redakční rady

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |