Logo - Knihovna plus
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace

Redakce

Kontakt

Pokyny pro autory pdf - obrázek

Instrucions for authors pdf - obrázek

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

konference

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

počítadlo

Knihovna plus. 2011, č. 1

tečkaBaťova knihovna ve Zlíně (1. část) [Renáta Salátová]

ilustrativní obrázek

První zmínky o dělnické knihovně firmy Baťa se nacházejí v archiváliích z roku 1916. Tehdy knihovník této dělnické knihovny R. B. Mácha napsal žádost na schválení rusky psaných knih pro ruské zajatce, kteří pracovali ve firmě T. a A. Baťa. Žádost byla poslána c. k. Okresnímu hejtmanství v Uherském Hradišti. Seznam obsahoval kolem 60 titulů a 149 svazků. Již v roce 1909 vznesl Tomáš Baťa na schůzi obecního výboru ve Zlíně požadavek na zřízení veřejné knihovny. Tato instituce měla mít k dispozici díla, která si jednotlivec většinou nemohl sám opatřit (například z finančních důvodů)   [pokračování...]

tečka Digitalizace jako součást procesu poskytování informačních služeb v Národním technickém muzeu [Walter Schorge]

ilustrativní obrázek

Počátky digitalizace v Národním technickém muzeu se datují do druhé poloviny devadesátých let dvacátého století. Digitalizace v té době probíhala pouze účelově, typicky na základě objednávek čtenářů a badatelů, pro publikační nebo prezentační účely. Data nebyla systematicky uchovávána. V roce 2002, kdy se podařilo získat první profesionální technické vybavení, nastoupil první zaměstnanec-specialista a vzniklo odborné digitalizační pracoviště  [pokračování...]

tečka Aktuální výzkumné směry a aktivity OCLC [Marie Svozilová]

ilustrativní obrázek

OCLC je dnes nejvýznamnějším servisním knihovnickým systémem, knihovnickým počítačovým centrem a výzkumnou organizací. OCLC, neboli Ohio College Library Center, tedy Knihovnické centrum univerzity v Ohiu, bylo založeno v roce 1967 Frederickem G. Kilgourem (1914-2006)Se založením OCLC v roce 1967 formuloval Frederik G. Kilgour šest hlavních cílů, které by mělo toto centrum naplňovat – "(1) udržovat a rozvíjet automatizovanou knihovnickou síť, (2) zajistit celé knihovnictví rozvojem knihoven a jejich využíváním, (3) sloužit knihovnám a jejich uživatelům, (4) zvýšit dostupnost knihovních zdrojů čtenářům, (5) redukovat výdaje knihoven a (6) soustavně usnadňovat přístup čtenářů ke stále rostoucím poznatkům ve světové vědě a vzdělání" [pokračování...]

tečka Knižničný pas – multifunkčný nástroj v knižniciac [Mária Džavíková]

ilustrativní obrázekAby knižnica mohla poskytovať knižnično-informačné služby klientom, musí získať určitý súbor nutných informácií na formalizáciu vzťahu medzi prijímateľom a poskytovateľom služieb. Registrácia čitateľa má teda právny, finančný ale i spoločenský aspekt a zaväzuje obidve zmluvné strany k rešpektovaniu a plneniu svojich úloh a povinností. Z pohľadu klienta, resp. používateľa, je táto procedúra často obťažujúca, zdržujúca, ale nemožno sa jej vyhnúť. V súčasnosti všetky knižnice získavajú od používateľov v podstate rovnaké osobné údaje, ktoré uchovávajú vo svojich knižničných alebo iných systémoch. Problémom je fakt, že používateľ musí rovnaké údaje poskytovať opakovane v každej knižnici. Ďalším problémom môžu byť viaceré softvéry v knižniciach, okrem knižnično-informačných systémov, ktoré nie sú integrované jednou aplikáciou, umožňujúcou jediným zápisom osobných údajom ich distribúciu do všetkých používaných systémov a následne ich využitie pri poskytovaní služieb knižnice [pokračování...]

tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2011, číslo 1

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 


ČVUT - obrázek

Projekt Staré mapy online

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Databáze českých literárních osobností (CLO)

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Sbírky starých map v České republice