Logo - Knihovna plus
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace

Redakce

Kontakt

Pokyny pro autory pdf - obrázek

Instrucions for authors pdf - obrázek

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

konference

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

počítadlo

Knihovna plus. 2010, č. 2

tečkaHistorie finských veřejných knihoven aneb počátky jednoho z nejrozvinutějších knihovnictví na světě [Jan Černý]

ilustrativní obrázekSoučasná podoba finských městských knihoven začala vznikat v 90. letech 19. století, tedy v období, kdy se v mnoha dalších oblastech utvářely dějiny moderního Finska. Obyvatelé tehdy masivně protestovali proti urputné rusifikaci. Vedle vzniku sociálních a kulturních organizací cítí transformovaná společnost potřebu nového modelu knihoven,které poskytlo hnutí American Public Library.V důsledku vytvoření nového modelu knihoven postupně dochází k úpadku čtenářských spolků. Zvláště v mimoměstských oblastech měla knihovna často jen několik desítek exemplářů, nízkou návštěvnost a v podstatě se nerozvíjela. Finanční podpora státu stále ještě neexistovala. Pokud knihovnu nepodporovalo město, byla odkázaná na dárce. V této době však knihovna také znamená určitou formu revolty proti ruské carské moci [pokračování...]

tečka Souborné katalogy seriálů a portály seriálů : analýza a porovnání lokalizačních systémů [Linda Egemová]

ilustrativní obrázekNa souborné katalogy seriálů lze nahlížet jako na nástroj, který by měl dostatečně komplexně a spolehlivě podat uživateli informaci o tom, zda hledaný dokument existuje na daném území a definovat podmínky, za jakých je možné ho získat. Není pochyb, že souborné katalogy seriálů nejsou kompletními zdroji těchto informací. Jejich vývoj směřuje spíše k orientaci na uživatele, kterému se snaží nabídnout co nejvíce služeb. Je zřejmé, že souborné katalogy nefungují osamoceně, ale využívají součinnost s dalšími systémy. Jiná forma spolupráce je zjevná v případě Portálu elektronických časopisů Univerzity Karlovy, který je (mj.) propojen s Centrálním katalogem UK, kde je možné dohledat lokace konkrétních časopisů ve fakultních knihovnách UK. Další ukázkou je spolupráce Souborného katalogu periodik s jiným systémem – digitální knihovnou Kramerius NK ČR. V případě dostupnosti digitalizovaného plného textu periodika v této knihovně je uživateli umožněno propojení ze SKP a posléze přístup k plnému textu
[pokračování...]

tečka Špalíček - projekt digitální knihovny kramářských tisků KNM [Iva Bydžovská]

ilustrativní obrázek

V roce 2010 probíhají v Knihovně Národního muzea (dále KNM) již třetím rokem přípravné práce na digitální knihovně kramářských tisků.[1] Její základ bude tvořit tematický výběr tisků z rozsáhlé sbírky knihovny, která je největší svého druhu v českých zemích. V současné fázi zpracování se tedy jedná o zveřejnění výběrové, nikoli souhrnné, kolekce tisků z Knihovny NM. Na digitalizaci a tvorbě databáze digitální knihovny spolupracujeme s firmou AiP Beroun s.r.o., která má s internetovým zpřístupňováním digitalizovaných tisků již letité zkušenosti. Internetová digitální knihovna by se měla veřejnosti "otevřít" již v příštím roce a do konce roku 2011 by se v ní mělo objevit více než 4 000 jednotlivých tisků. Projekt poskytne zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti nejen on-line katalog s širokými možnostmi vyhledávání, ale v první řadě poskytne přístup k materiálům samotným, tedy k digitálním obrazům dokumentů v kvalitě, která umožní jejich prohlížení a studium přímo na obrazovce počítače. Obrazy pro zveřejnění jsou uloženy ve formátu JPEG, rozlišení obrazů archivní kvality se pohybuje kolem 400 DPI, pro digitální knihovnu jsou potom určeny obrazy v kvalitě 160 DPI, což je dostatečná kvalita pro pohodlné prohlížení na obrazovce počítače a zároveň není příliš náročná na objem přenesených a ukládaných dat. [pokračování...]

AKTUALITY

tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 


ČVUT - obrázek

Videoarchiv přednášek a konferencí ČVUT

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Databáze českých literárních osobností (CLO)