Logo - Knihovna
 
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

téma

informace

informace

informace

informace

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1801-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo

 

Knihovna. 2008, roč. 19 č. 1

tečka Proměny Domu zemědělské osvěty v čase [Martin Kvítek]

Ilustrační obrázekDům zemědělské osvěty – budova z holandské režné cihly ve Slezské ulici v Praze na Vinohradech, těsně před náměstím Míru. Mnoho lidí tuto budovu z červených cihel dobře zná od vidění, aniž tuší, kdo je jejím duchovním otcem, kdo ji vyprojektoval a co za svými zdmi skrývá.  Dne 28. října 1926, v den národního svátku, u příležitosti prvního výročního valného shromáždění Československé akademie zemědělské (dále též ČAZ) a při předávání Domu zemědělské osvěty do užívání veřejnosti, pronesl ministr školství, pozdější ministr zemědělství a dlouholetý předseda ČAZ dr. Milan Hodža v této budově tato památná slova: "V budově této nebude velkopanských zábav, ani okázalostí: tato budova jest posvěcena prací. Celá slouží osvětě a jest všestranně a dokonale využitkována. Vedle studoven pro badatele zemědělské vědy naleznete zde vyšší zemědělskou družstevní školu, naleznete zde knihovnu a čítárnu pro studium nejen pražských, ale i ostatních zemědělských intelektuálů, a dále Zemědělskou akademii. V celé budově zemědělské osvěty naleznete krásnou synthesi teorie, praxe a všeho toho, čím dýchá, čím živo jest moderní zemědělství." [pokračování...]

tečka Tři nové německé knihovny [Alena Všetečková]

Ilustrační obrázekTři nově vybudované německé knihovny, o nichž referuje následující text, byly otevřeny v rozmezí let 2003 - 2005. Každá z nich svým způsobem odpovídá poslání instituce knihovny v našem prostoru a době – nebo přesněji, každá vyzdvihuje jeden z aspektů tohoto poslání. K základním funkcím, které knihovna od nepaměti plní, tedy uchovávání a zpřístupňování knih, přibývají v postmoderní éře některé další. Knihovna se stává těžištěm komunity, institucí ověřující novátorské přístupy k stavění, ale také magnetem kulturního turismu. Všechny tyto požadavky se určitým způsobem promítly do návrhů následujících novostaveb knihoven. [pokračování...]

tečka Projekt MOnasteriuM - virtuální archiv historických dokumentů střední Evropy [Jitka Křečková]

Ilustrační obrázekNárodní archiv v Praze se v roce 2005 zapojil do mezinárodního projektu MOnasteriuM, založeného v roce 2002 v Dolním Rakousku. Jeho hlavním záměrem je vytvoření virtuálního online archivu středověkých a raně novověkých listin střední Evropy převážně církevní provenience. Projektu se účastní četné církevní instituce, státní a soukromé archivy i univerzity z Rakouska, České republiky, Bavorska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Slovenska, Švýcarska a Itálie, stále do něho vstupují noví účastníci. Do roku 2008 bylo zdigitalizováno a zpřístupněno na webu cca 70 000 listin z 50 partnerských institucí. Hlavními koordinátory jsou zástupci Institutu zur Erforschung und Erschließung kirchlicher Quellen se sídlem v St. Pölten v Rakousku. [pokračování...]

tečka Digitálna knižnica SKN [Norbert Végh]

Ilustrační obrázek Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (ďalej len SKN) začala poskytovať digitálne informačné služby ešte pred rokom 2000. Naši používatelia využívajú OPAC katalóg, počúvajú DAISY knihy na špeciálnom prehrávači Plextalk alebo na osobnom počítači. Piaty rok si objednávajú e-mail balíček, alebo dostávajú časopisy na CD vo formáte TXT. V roku 2006 pribudla nová webová stránka www.skn.sk, kde naši čitatelia nájdu všetky najaktuálnejšie informácie z našej knižnice. Na úvodnej stránke je zoznam najnovších titulov kníh v Braillovom písme i vo zvuku, ktoré knižnica zhotovila v predchádzajúcom mesiaci. Na stránke sme sprístupnili všetky články najčítanejšieho časopisu SKN - Nového života za roky 2005 a 2006 vo zvukovej forme. Nároky našich čitateľov však stúpajú a my sme im chceli poskytnúť ešte zaujímavejšie digitálne služby s vysokou pridanou hodnotou. [pokračování...]

 
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2007, číslo 1-2

 

rubriky

 

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


logo

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

 


Paměť národa - obrázek

Projekt shromažďující dokumenty a vzpomínky pamětníků totalitních režimů

 


logo

Knihovna Univerzity Tomáše Bati   

 

logo

Czech Digital Mathematics Library - beta verze

příspěvky zasílejte na adresu

redakce

Pokyny pro přispěvatelepdf - obrázek