|úvodní stránka|  |index autorů |  | index názvů |  | index témat |

 

Logo - Knihovna
   
 

2008, roč. 19, číslo 1 – obsah

   
 

tečkaÚvodník [Anna Machová]

Knihovny, dokumenty a informace doma a ve světě

tečka Proměny Domu zemědělské osvěty v čase [Martin Kvítek]  logo PDF

tečka Digitálna knižnica SKN [Norbert Végh]  logo PDF

tečka Tři nové německé knihovny  [Alena Všetečková]  logo PDF

tečka Projekt MOnasteriuM - virtuální archiv historických dokumentů střední Evropy [Jitka Křečková]  logo PDF

tečka Autorské právo a digitalizace v archivech, muzeích a knihovnách [Emilie Bouchet]   logo PDF

 
Svobodný přístup k informacím a knihovny

tečka  Zákon o svobodném přístupu k informacím a knihovny [Miroslav Jurman; Věra Jurmanová Volemanová]  logo PDF

Ze zahraničí: studie a průzkumy

tečka Průzkum informačních potřeb občanů věkové kategorie 14-35 let zaměřený k budoucímu rozvoji veřejných knihoven ve Velké Británii  logo PDF

tečka Veřejné knihovny a internet 2006 : problémy, financování a výzvy [Paul T. Jaeger - John Carlo Bertot - Charles McClure]   logo PDF

tečka WOT a SWOT knihoven : čeho jsme svědky a co by to mohlo znamenat v oblasti předností, slabin, příležitostí i hrozeb pro knihovny [Mike Eisenberg]   logo PDF

Terminologie knihovnictví a informační vědy  

tečka  Databáze TDKIV očima lexikografa [Marie Vachková]   logo PDF

tečka  "Katalog v digitální podobě" [Hana Vodičková]   logo PDF

Informace a RECENZE

tečka Jak veřejnost vnímá knihovny a využívá elektronické informační zdroje? [Vladana Pillerová] logo PDF

tečka  DEWE, Michael. Planning public library buildings [Eva Marvanová]  logo PDF

tečka Novinky zahraniční knihovnické literatury logo PDF

 
 
 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |