Logo - Knihovna
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2014
Recenzní řízení
Pokyny pro autory

Kontaktní formulář pro autory
About the journal
The editorial staff
Instrucions for authors

The review process
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

Knihovna. 2014, roč. 25, č. 1

tečkaPrůzkum identických inkunábulí dlouhodobě uložených v odlišných podmínkách prostředí [Jan Novotný, Kamil Boldan, Magda Součková]

ilustrační obrázek

Mezioborová spolupráce chemika-technologa, restaurátora a historika se efektivně uplatnila ve specifickém průzkumu tzv. identických inkunábulí, tedy identických tisků vydaných od dob Gutenbergova vynálezu v polovině 15. století až do konce roku 1500. Cílem průzkumu bylo exaktně stanovit, do jaké míry se při dlouhodobém uložení odráží rozdílná kvalita prostředí na vlastnostech a stupni degradace papíru, a pokusit se též explicitně nalézt souvislosti mezi fyzickým stavem papíru a poškozením knižních vazeb. Průzkum identických inkunábulí, tj. výtisků multiplikátů tištěných na stejném papíru a dlouhodobě uložených v odlišných podmínkách prostředí, byl realizován v rámci výzkumného projektu Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy ...[pokračování...]

tečka Co analyzujeme při obsahové analýze dokumentů? K pojmu aboutness v organizaci znalostí [Helena Kučerová]

ilustrační obrázek

V současné době je v oblasti organizace znalostí možné pozorovat oživení zájmu o sémantickou problematiku, doprovázené snahou o nové přístupy a řešení. Zájem o řešení sémantických problémů je logickou reakcí na dosažené stadium vývoje komunikace informačních zdrojů, kdy se syntaktické problémy považují v zásadě za vyřešené, a přistupuje se k řešení problémů na vyšší úrovni. Snahy o inovace jsou vyvolány aktuálně probíhající změnou paradigmatu organizace znalostí1, jejíž hlavní příčiny jsou spatřovány v masovém rozšíření elektronických dokumentů a v neméně masovém pronikání technologií internetu do každodenní práce s informačními zdroji, tj. s dokumenty, s daty, ale i s lidmi. [pokračování...]

tečka Zdroje informací o právním stavu patentů [Hana Churáčková]

ilustrační obrázek

Patentové informace, tzn. informace obsažené v popisech patentů na vynálezy, v patentových přihláškách nebo užitných vzorech, obsahují nejenom technické, ale také právní informace. Technické řešení, které si nárokuje ochranu, musí být v patentové přihlášce velmi podrobně a jasně popsáno, tak aby ho odborník v daném oboru byl schopen sestrojit. Patentové dokumenty obsahují také obrázky nebo chemické vzorce. K důležitým právním informacím spojeným s patenty patří např. datum podání patentové přihlášky, datum jejího zveřejnění nebo datum zveřejnění udělení patentu v patentovém věstníku. Jedním ze základních rysů patentové ochrany je teritorialita a časové omezení. Vlastník patentu může tedy své právo nárokovat2 pouze pro konkrétní území a po určité, časově omezené období.  [pokračování...]

tečka Utřídit neutříditelné: část historického fondu Ústavu T. G. Masaryka zpřístupněna [Michaela Tydlitátová, Bořivoj Tydlitát]

ilustrační obrázek

TGM a knihovna – je málo reprezentativních publikací věnujících se prvnímu československému prezidentovi, kde bychom zároveň nenašli fotografii Masaryka v jeho knihovně na Pražském hradě, tentokrát v roli pozorného, ba usebraného čtenáře. Obraz nám tak odkrývá počátek příběhu neobyčejné sbírky. Nejen totiž, že samotná osoba prvotního majitele ji povyšuje na unikátní, ale navíc – málokterý fond se může vykázat tak bohatým pramenným souborem a rozmanitými osudy lidí s ním spojených. A snad žádná jiná knihovna tak dokonale nekopíruje politické změny v našem státě – a tedy i jejich vliv na to, zda bude knihovně projevován skutečný zájem, či bude předmětem nevraživých společenských tendencí, nebo, bohužel, jen prosté lhostejnosti.   [pokračování...]

tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2014, číslo 1

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 
ISSN 1801-5948
 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 

Státní oblastní archiv v Třeboni - obrázek

Státní oblastní archiv v Třeboni

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV

 

 
 

 
 

 

 

počítadlo