Logo - Knihovna plus
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2012
Recenzní řízení
Pokyny pro autory

Kontaktní formulář pro autory
Instrucions for authors  

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

konference

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

počítadlo

Knihovna. 2011, roč. 22, č. 2

tečkaSituace amerických knihoven ve Farmingtonu v oblasti financování, služeb a lidských zdrojů [Andrea Watt]

ilustrační obrázek

Od konce roku 2007 ovlivňuje ekonomická krize a její důsledky Spojené státy americké. Výjimku netvoří ani americké knihovny, o čemž svědčí i množství publikované literatury na toto téma. Asi nikoho nepřekvapí, že v důsledku ekonomické krize se veřejné knihovny potýkají se škrty v rozpočtu. Škrty nutí veřejné knihovny k propouštění zaměstnanců, k redukcím v oblasti akvizice, omezování otevírací doby a v nejhorších případech i k uzavírání poboček. Krize se však na veřejných knihovnách podepsala i nečekaně pozitivním způsobem. Podle informací na webu ALA se lidé v době ekonomické recese obracejí právě ke knihovnám, které jim zajišťují bezplatný přístup k dokumentům a internetu. Využití veřejných knihoven roste i přesto, že příjmy knihoven se snižují. Velmi podobná situace panuje i v prostředí akademických knihoven. Určitý úzce vymezený vhled do situace přináší i tento článek, který vznikl na základě rozhovorů s knihovníky ve městě Farmington v americkém státě Maine, a analýzy statistických dat, která obě knihovny shromažďují.  [pokračování...]

tečka Hromadné odkyselování dokumentů v knihovnách a archivech České republiky [Brigita Exelová]

ilustrační obrázek

Moravská zemská knihovna se řadí, spolu s Národní knihovnou České republiky, Národním archivem a dalšími knihovnami a archivy České republiky, k těm institucím, mezi jejichž legislativně dané povinnosti náleží správa dokumentového fondu a archivní funkce. Nedílnou a současně nemalou součást konzervačního fondu Moravské zemské knihovny, který má knihovna za povinnost zachovat pro budoucnost, tvoří produkce papírových dokumentů, které byly vydány v rozmezí druhé poloviny 19. století a sklonku 90. let 20. století. Čím jsou takto časově vymezené dokumenty zajímavé? Z pohledu institucí pověřených trvalým uchováváním dokumentové produkce státu je pro papírové dokumenty daného mezidobí podstatná jedna jejich charakteristická vlastnost – snížená životnost nosiče informačního obsahu, a to přibližně na 150-200 let. Nyní, v roce 2011, část dokumentů tak již dosáhla hranice svého životního cyklu, další dokumenty se k této hranici přibližují. [pokračování...]

tečka Premeny relevancie v informačnej vede a informačná ekológia [Jela Steinerová]

ilustrační obrázek

Základné problémy informačnej vedy často súvisia s efektívnym a racionálnym využívaním informácií. Okrem informačného preťaženia a informačnej gramotnosti na strane informačného správania človeka sa hľadajú aj iné koncepčné riešenia informačného problému. Jednou z významných kategórií pri riešení týchto problémov je aj relevancia. V tomto príspevku preto syntetizujeme výsledky našich výskumov relevancie a informačnej ekológie ako širších koncepcií informačnej vedy, v ktorých sa skrýva potenciál na riešenie problémov efektívnejšieho využitia informácií v rôznych aplikačných oblastiach. Zdôrazňujeme novú interpretáciu relevancie a definujeme nový model relevancie 2.0 v kontexte zmien v informačnej vede. [pokračování...]

tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2012, číslo 1

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 


ČVUT - obrázek

Státní oblastní archiv v Třeboni

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV