Logo - Knihovna plus
 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace

Redakce

Kontakt

Pokyny pro autory pdf - obrázek

Instrucions for authors pdf - obrázek

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

konference

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

počítadlo

Knihovna. 2010, roč. 21, č. 1

tečkaEvropský projekt ENRICH a jeho význam pro vybudování virtuálního badatelského prostředí [Zdeněk Uhlíř]

ilustrativní obrázekNárodní knihovna České republiky se účastní spolupráce na evropských projektech už od devadesátých let minulého století. Oblast historických fondů, resp. písemného a dokumentárního dědictví (written and documentary heritage) v tom nejenom nezůstávala stranou, ale zapojila se jako jedna z nejaktivnějších. Postupně získala projekty ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage) v letech 2007-2009, REDISCOVER (Reunion of Dispersed Content: Virtual Evaluation and Reconstruction) v letech 2009-2010 a EMBARK (Enhance Manuscriptorium through BAlcan Recovered Knowledge – webová stránka v tuto chvíli dosud nebyla vytvořena) na roky 2010-2012. Z nich nejdůležitější je projekt ENRICH, ostatní dva jsou jenom jakýmsi doplňkem k němu.  [pokračování...]

tečka Volně dostupné nástroje z produkce projektu Staré mapy online [Petr Žabička]

ilustrativní obrázek

Staré mapy patří mezi historickými dokumenty k těm nejpopulárnějším. Je to samozřejmě především důsledek zájmu veřejnosti o historii a vývoj míst zachycených na mapách, nemalou měrou tomu ale napomáhá i fakt, že porozumět tomu, co je na starých mapách zobrazeno, je relativně snadné. V dnešní době se již dá na internetu najít nepřeberné množství digitalizovaných starých map, zpřístupněných různým způsobem a v různé kvalitě, a další miliony map na svou digitalizaci a zpřístupnění teprve čekají. S rostoucím počtem online publikovaných starých map ale jednak přestávají stačit standardní nástroje pro jejich vyhledávání (tedy fulltextové vyhledávače typu Google, prohledávající textové seznamy map) a zároveň roste poptávka po nástrojích umožňujících se starými mapami dále pracovat. Projekt Staré mapy online vznikl jako odpověď na tyto požadavky [pokračování...]

tečka Budování důvěryhodného systému trvalé identifikace digitálních dokumentů [Ladislav Cubr]

ilustrativní obrázek

Cílem tohoto článku je přiblížit širší knihovnické obci problematiku zavádění a správy digitálních identifikátorů1 a zdůraznit skutečnost, že úspěšný systém trvalé identifikace digitálních dokumentů závisí na celé řadě dalších souvisejících aktivit, jejichž provázanost s digitálními identifikátory nemusí být na první pohled zřejmá. Problém spolehlivého masového užití digitálních identifikátorů v národním kontextu není možné řešit bez návaznosti na širší kontext ostatních digitálních aktivit knihoven (digitální knihovny, digitalizace, dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů). [pokračování...]

tečka Přístupnost webových stránek- projekt Blind Friendly Web [Radek Pavlíček]

ilustrativní obrázekŘada uživatelů má vlivem zdravotního omezení ztížený přístup jak k práci se samotným počítačem, tak k práci s Internetem. Jedná se především o uživatele se zrakovým postižením, ale také o uživatele, kteří používají jiný způsob komunikace (sluchově postižení), mají zhoršenou motoriku horních končetin či trpí poruchami učení a soustředění. Některé skupiny uživatelů se zdravotním postižením (zejména osoby se zrakovým postižením nebo motorickým postižením horních končetin) mají proto k dispozici různé pomocné (asistivní) technologie, které jim práci s webem umožňují. Aby tyto technologie fungovaly, je třeba webové stránky tvořit podle pravidel a zásad přístupného webu. [pokračování...]

tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 


ČVUT - obrázek

Projekt Staré mapy online

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Databáze českých literárních osobností (CLO)

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Sbírky starých map v České republice