Logo - Knihovna plus
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

Knihovna plus. 2013, číslo 1

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 
ISSN 1801-5948
 


Geobibline - obrázek

Projekt Geobibline (Geografická bibliografie online) - Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 

 

Státní oblastní archiv v Třeboni - obrázek

Státní oblastní archiv v Třeboni

 

Ústav pro českou literaturu - obrázek

Portál eSbírky Národního muzea ČR

 

Sbírky starých map v České republice - obrázek

Centrum medievistických studií Filozofického ústavu AV


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

počítadlo

Knihovnaplus. 2013,  č. 1

tečkaHistorické mapy v digitálním světě. Digitalizace mapových souborů ve Státním oblastním archivu v Třeboni [Markéta Hrdličková]

ilustrační obrázek

Na podzim roku 2007 zveřejnil Státní oblastní archiv v Třeboni vlastní digitální archiv, v České republice tehdy ojedinělou internetovou aplikaci, která se v průběhu následujících let stala velmi úspěšnou a mimořádně oblíbenou. Hlavním cílem Státního oblastního archivu v Třeboni bylo zpřístupnit badatelské veřejnosti ty archivní fondy, které byly nejčastěji předkládány ke studiu. Největší zájem projevovali badatelé o genealogické prameny, proto byl jako první digitalizován fond Sbírka matrik Jihočeského kraje. Poté následovaly obecní a školní kroniky, soupisy poddaných a sčítací operáty ze sčítání lidu z let 1850-1921. V dalších letech bude následovat digitalizace urbářů a pozemkových knih.[pokračování...]

tečka Úvod k Open Bibliographic Data aneb i knihovny mají svá skrytá místa! [Světlana Hrabinová, Jindra Planková]

ilustrační obrázek

Stále častěji se v souvislosti s knihovnami začíná objevovat výraz "open", který značí otevřenost. Již dříve se knihovny skloňovaly ve spojení s "open access", čili s umožněním otevřeného přístupu ke svým sbírkám. I na základě této iniciativy se značně rozšiřuje okruh dokumentů, které jsou volně přístupné. Jedná se především o volně dostupné elektronické časopisy, výukové materiály či preprinty publikovaných vědeckých článků. Přesto se ale můžeme setkat s dokumenty, které dosud volně přístupné nejsou a z důvodů licenčních ujednání ani volně dostupné nebudou. Nicméně, volně zpřístupněné bibliografické údaje mohou přinést velké množství potřebných údajů k takovýmto materiálům. [pokračování...]

tečka Výukové centrum Rolex v Lausanne [Tereza Johanidesová]

ilustrační obrázek

EPFL je zkratkou oficiálního názvu École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Federální technologický institut v Lausanne, zkráceně též Polytechnická univerzita), významné švýcarské vědecké instituce sídlící ve městě Lausanne, v  jihozápadní frankofonní části Švýcarska při severním břehu Ženevského jezera. EPFL je řízen přímo federální vládou Švýcarska, což svědčí o důležitosti této instituce, která je dnes jednou z nejvýznamnějších technických vysokých škol v Evropě. [pokračování...]

tečka Národní knihovna Rumunska [Elena Tîrziman; Adolf Knoll]

ilustrační obrázek

Posláním Národní knihovny Rumunska je ochrana, výzkum, rozvoj a zhodnocení národního kulturního dědictví, uchovaného v dokumentech. K uskutečnění tohoto cíle knihovna katalogizuje, sbírá, chrání a zpřístupňuje dokumenty, které jsou součástí povinného výtisku, bez ohledu na obsah a rok jejich vzniku. Dále katalogizuje, sbírá, organizuje, uchovává a zhodnocuje Fond Românica, jenž obsahuje tisky a další dokumenty vydané v zahraničí, které se týkají Rumunska, rumunského národa a rumunské kultury, publikace rumunských autorů vydané v zahraničí v jakémkoli jazyce a publikace cizích autorů v rumunském jazyce vydané v zahraničí. Organizuje a spravuje Národní rezervní fond dokumentů. [pokračování...]

 

 

 
KNIHOVNA - knihovnická revue
 
 

Základní informace
Redakce

Termíny a uzávěrky 2013
Recenzní řízení
Pokyny pro autory

Kontaktní formulář pro autory
Instrucions for authors  

rubriky (obsah čísla)

aktuality

recenzované příspěvky

téma

konference

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny