|úvodní stránka|  |index autorů |  | index názvů |  | index témat |

 

Logo - Knihovna
   
 

2007, roč. 18, číslo 2 – obsah

   
 

tečkaÚvodník [Anna Machová]

Významná ocenění - zápisy do knihy UNESCO

tečka Klementinské reformační rukopisy z pohledu světového kulturního dědictví  [Renáta Modráková] logo PDF

tečka  Emigrantská periodika ze sbírek Slovanské knihovny a jejich zápis do seznamu UNESCO "Paměť světa" [Lukáš Babka] logo PDF

Oborové informační brány

tečka Oborová brána KIV z hlediska v ní používaných informačních zdrojů  [Eva Bartůňková] logo PDF

tečka Oborová brána Umění a architektura (ART) – http://art.jib.cz [Květa Hartmanová] logo PDF

tečka Cesta k oborové bráně TECH  [Barbora Ševčíková]  logo PDF

 Digitální sbírky a data

tečka Elektronické databáze osobních údajů  [Jan Folda]  logo PDF

tečka Vzdělávání správců digitálních sbírek : perspektiva paměťových institucí  [Zinaida Manžuch] logo PDF

tečka Vysokoškolské vzdělávání v oblasti digitalizace, ochrany a zpřístupňování kulturního dědictví  [Blanka Vorlíčková]  logo PDF

 K dějinám knihoven a knihovnictví  

tečka Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručné dějiny jejich zpracování [Jindřich Marek]  logo PDF

tečka Oton Berkopec a Slovanská knihovna [Jiří Vacek]  logo PDF

tečka Berkopcova role propagátora slovinské kulturyv Československu [Milada K. Nedvědová]  logo PDF

tečka Bohumil Čuřín-Polan - knihovník (18. 11. 1887 Plzeň - 25. 7. 1971 Plzeň) [Dagmar Svatková]  logo PDF

Informace a RECENZE

tečka  Rostoucí význam Evropských dokumentačních středisek při budování druhé generace informačních sítí Evropské unie [Jitka Hradilová] logo PDF

tečka PRAŽÁK, Jiří. Výbor kodikologických a paleografických studií  [Alena Richterová] logo PDF

tečka  Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky: od prvotisků do konce 19. století. Ed. Vlasta Faltysová [Ivan Hlaváček] logo PDF

tečka Novinky zahraniční knihovnické literatury logo PDF

 
 
 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |