|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 

 

 

 
 

 

Stoklasová - obrázek


Vlastimil Ježek

ředitel Národní knihovny ČR
Bohdana Stoklasová
předsedkyně redakční rady

 

 

Vážení čtenáři,

jistě jste si povšimli, že hlavní české odborné knihovnické periodikum vstupuje do šestnáctého ročníku s novým názvem a v pozměněné podobě. Zkrácený název Knihovna vystihuje podle našeho názoru přesněji jeho obsah, zatímco název původní – Národní knihovna – sváděl k domněnce, že jde o titul zaměřený především na problematiku Národní knihovny ČR.

Národní knihovna zůstává vydavatelem časopisu, a je tedy logické, že i jeho se dotkla změna naší komunikační strategie. Snažíme se o to, aby veškeré naše výstupy měly vysokou obsahovou i grafickou úroveň, aby byly pro uživatele příjemné. Minulá podoba periodika neumožňovala v dostatečné kvalitě prezentovat obrazové materiály a limitovala mj. možnost získávat ke spolupráci renomované zahraniční autory. Proto jsme se rozhodli pro barevné provedení a kvalitnější papír.

Knihovna zůstává i nadále odborným časopisem pro obory knihovnictví a informační vědu s přesahem do hraničních oborů. Vycházet bude v tištěné podobě dvakrát ročně a zachován zůstává její sborníkový charakter. V bloku hlavních statí počítáme s publikováním kvalitních odborných příspěvků od autorů domácích i zahraničních, u nichž lze předpokládat, že jejich obsah i způsob zpracování osloví širokou čtenářskou obec. Na tuto rubriku budou navazovat informace, recenze a novinky zahraniční literatury.

Elektronická verze se představí pod názvem Knihovna plus čtyřikrát ročně; dvakrát půjde o analogii tištěného periodika a další dvě (pouze elektronická) čísla nabídnou příspěvky specializované, z hraničních oborů a od začínajících autorů. Struktura bude sice kopírovat tištěnou verzi, u níž předpokládáme rozsah od 100 do 120 stran, ale umístění na webových stránkách umožní redakci měnit rozsah podle aktuální situace.

Věříme, že časopisu Knihovna zachovají přízeň čtenáři předcházející Národní knihovny a že si svým kvalitnějším obsahem a modernější formou získá čtenáře nové. Pokud nám sdělíte, co se vám na Knihovně líbí a co ne, a pošlete i své podněty na její vylepšení, budeme velmi rádi.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |