Logo - Knihovna
 
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

aktuality

informace

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

 

 

 

 

počítadlo

 

Knihovna - knihovnická revue. 2006, roč. 17, č. 2

tečka Ostrava čeká na černou krychli [Zdeněk A. Tichý]

Budova SVK v OstravěMoravskoslezská vědecká knihovna představuje mezi knihovnickými institucemi svého druhu raritu. Byla založena k 1. lednu roku 1951, její roční návštěvnost se počítá na 190 000 osob, a přece prakticky nemá a nikdy neměla své vlastní sídlo. Provizorní domov našla po svém vzniku v Ostravě v prostorách Nové radnice – jenže původně slibovaných deset let se protáhlo na více než půl století. V poslední době se nicméně zdá, že by se ostravští knihovníci a čtenáři konečně mohli důstojného sídla dočkat. Našlo se místo, kde by se měla nová knihovna postavit, a k dispozici je i vítězný projekt z architektonické soutěže. Zbývá tedy již jen "maličkost" – zajistit financování novostavby.  [pokračování...]


tečka Jak se staví knihovny s podporou Evropské unie [Milena Ředinová, Zdeněk A. Tichý]

Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně Plány na výstavbu či rekonstrukci knihoven se střetávají často s finančními limity. Zkušenosti z řady míst České republiky dokazují, jak významnou pomoc mohou v této oblasti sehrát fondy Evropské unie. Své pozitivní zkušenosti s evropským spolufinancováním již získali knihovníci v nejednom městě. Jen v poslední době se tak podařilo realizovat projekty například ve Vsetíně, Rožmitálu pod Třemšínem a Kroměříži, největší investicí bylo vybudování karlovarské Krajské knihovny a na stole jsou mj. i smělé plány pro Svitavy. Jakkoliv jsou zmíněné rekonstrukce, přestavby či dostavby knihovnických objektů rozdílné co do rozsahu i finanční náročnosti, jedno mají společné. Souvisí s proměnami a rozšiřováním funkcí knihoven na začátku 21. století, což zároveň bývá explicitně vyjádřeno i v samotných názvech projektů, na něž se daří získávat příspěvky z evropských fondů. [pokračování...]


tečka  Není prestižnější zadání, než je knihovna [Zdeněk A. Tichý, Roman Brychta, Petr Lešek]

ArchitektiMezi novostavbami knihoven, které se v současné době realizují, najdeme dva mimořádně rozsáhlé projekty: Národní technickou knihovnu v Praze a Studijní a vědeckou knihovnu, respektive Knihovnicko-informační centrum v Hradci Králové. (Podrobně jsme o nich psali v revue Knihovna 1/2006.) Obě stavby nesou značku pražského ateliéru Projektil Architekti. Jeho členové mají za sebou kromě knihoven široké spektrum dalších realizovaných projektů – od bytových domů přes Arcidiecésní muzeum v Olomouci, základní školu či bar až po středisko ekologické výchovy. Kromě toho se zabývají rovněž návrhy a instalací výstav. O tom, jak se úspěšná značka zrodila, o práci architektů i o tom, jak vidí svět knihovníků, jsme vedli rozhovor se dvěma z členů ateliéru Projektil Architekti: Romanem Brychtou a Petrem Leškem. [pokračování...]


tečka Nová knihovna pro Vysočinu [red]

Krajská knihovna Vysočiny Stavební knihovnický boom posledních let se nevyhnul ani Havlíčkovu Brodu. Během více než stoleté historie se zdejší knihovna několikrát stěhovala, potýkala se s nedostatkem místa pro své fondy a měnilo se rovněž její jméno. Od roku 2002 pracuje pod názvem Krajská knihovna Vysočiny a v architektonické soutěži byl vybrán návrh její budoucí podoby. [pokračování...]

 
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

 

2005, č. 1

 

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 

Portál české literatury

 

 

 

 

příspěvky zasílejte na adresu

redakce

Pokyny pro přispěvatelepdf - obrázek