Logo - Knihovna
 
 

rubriky (obsah čísla)

informace

recenze

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

 

 

 

Knihovna - knihovnická revue. 2005, roč. 16, č. 1

tečka On-line katalogy a knihovní portály v současném informačním prostředí [John D. Byrum, Jr.]

PortálZ historického pohledu byla jedním z nejvelkolepějších úspěchů informační technologie dvacátého století přeměna lístkového katalogu ve veřejně přístupný on-line katalog, jádro dnešního automatizovaného knihovního systému (AKS). Zatímco řada tradičních funkcí a rysů katalogu přežila přechod na on-line formát, v důsledku automatizace vznikly nové a pozměněné funkce.  [pokračování...]

tečka Návrh riešenia problémov pri vyhľadávaní informácií v internete alebo Od kvantity ku kvalite [Soňa Makulová]

internetAj keď sa v internete nachádza veľa cenných a hodnotných informácií, prieskumy využívania internetu ukazujú, že väčšina používateľov považuje za jeden z najvážnejších problémov súčasného internetu nájsť kvalitnú a relevantnú informáciu. Cieľom štúdie je na základe analýzy problémov, pred ktorými stoja v súčasnosti používatelia informácií a projektanti vyhľadávacích strojov, navrhnúť riešenie uvedených problémov.  [pokračování...]

tečka Knihovna se stará o duši [Vlastimil Ježek; Zdeněk A. Tichý]

KlementinumLoni v září jmenoval ministr kultury Pavel Dostál ředitelem Národní knihovny České republiky Vlastimila Ježka. Ten se zde záhy zabydlel a své manažerské zkušenosti, jež získal mj. ve funkci ředitele Českého rozhlasu, dal do služeb smělých plánů včetně výstavby nové budovy. „Máme jen šest let,“ konstatuje Vlastimil Ježek. Pokud se během této doby nepodaří postavit další potřebné prostory, pak hrozí Národní knihovně kolaps. Vedle starostí s prosazováním takové investice má ale Ježek i řadu důvodů ke spokojenosti. Ať již jde třeba o světové úspěchy jeho kolegů na poli digitalizace nebo o rozruch, který vyvolal unikátní objev zlomku latinského překladu Dalimilovy kroniky.  [pokračování...]

tečkaNárodní bibliografie v Latinské Americe [Bohdana Stoklasová a kol.]

IFLA - ArgentinaBibliografická sekce IFLA se v posledních letech snaží zaměřit svůj veřejný program na kongresu IFLA na region, v němž je kongres pořádán. Proto byl její loňský program v Buenos Aires věnován problematice národních bibliografií v Latinské Americe a Karibiku. Výsledky průzkumů v dané oblasti v kombinaci s přednesenými referáty umožnily návštěvníkům programu Bibliografické sekce získat jasný obraz o některých obdivuhodných výsledcích i problémech národních bibliografií v této oblasti.  [pokračování...]

tečkaSlavistická bibliografie a Slovanský ústav AV ČR [Jiří Bečka]

Přistupujeme-li k otázce bibliografie týkající se recepce slovanských národů a jejich kultury v českých zemích, musíme vzít na zřetel podmínky a okolnosti, za jakých se v průběhu historického vývoje proměňoval zájem o slovanské národy, o jejich kulturu i politické dění. Ten se datuje v českých zemích od dob národního obrození – v předchozí době baroka lze o poznání slovanských národů a jejich kultur hovořit jen s výhradami. [pokračování...]

Pokyny pro přispěvatelepdf - obrázek

 
tableholder - obrázek
Logo - Knihovna plus č. 1, 2005
tableholder - obrázek

2005, č. 1

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 

 

Dalimilova kronika - obrázek

 

Dalimilova kronika

 

příspěvky zasílejte na adresu

redakce

Pokyny pro přispěvatelepdf - obrázek