|úvodní stránka|  |index autorů |  | index názvů |  | index témat |

 

Logo - Knihovna
   
 

2005, číslo 2 – obsah

   
 

tečkaÚvodník [Bohdana Stoklasová, Adolf Knoll]

Trvalé uchovávání a zpřístupnění tradičních elektronických dokumentů

tečkaKoncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010 logo PDF

tečkaProblematika dlouhodobé ochrany a zpřístupnění digitálních dokumentů na mezinárodním kongresu IFLA 2005 [Bohdana Stoklasová]logo PDF

tečka Nové standardy digitálních knihoven pro dlouhodobou ochranu [Martin Vojnar]logo PDF

tečka Zařazení elektronických zdrojů do národních bibliografií. Přehled IFLA [Beacher J. Wiggins]logo PDF

tečka Archivace elektronických zdrojů v ČR a jejich registrace v české národní bibliografi i (Srovnání s výsledky přehledu IFLA) [Ludmila Celbová]logo PDF

tečka Knihovny by měly být ostražité [Adolf Knoll, Zdeněk A. Tichý]logo PDF

INFORMACE

tečka Cena UNESCO Jikji 2005 pro Národní knihovnu [Vlastimil Ježek, Adolf Knoll]logo PDF

tečka Optické nosiče v knihovnách : jejich struktura a ochrana [Jan Hutař]logo PDF

tečka Česká účast v aktuálních mezinárodních projektech logo PDF

tečka Odešel dobrý a statečný člověk. Ohlédnutí za prof. PhDr. Jiřím Cejpkem, CSc. [Marie Königová]logo PDF

RECENZE

tečka TOŠNEROVÁ Marie a kol.: Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice  [Václav Bartůšek]logo PDF

tečka RAMEŠ Václav: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů [Václav Bartůšek]logo PDF

tečka Knižničná a informačná veda. Library and Information Science, sv. 20.  [Jiří Cejpek]logo PDF

tečkaNovinky zahraniční knihovnické literaturylogo PDF

Zvláštní příloha

tečka Nově objevený zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila [Zdeněk Uhlíř]logo PDF

tečka Edice textu Pařížského zlomku latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila

 
 
 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |