Logo - Knihovna
 
 

rubriky (obsah čísla)

aktuality

aktuality

informace

recenze

rozhovory

archiv čísel

Knihovna plus - archiv

Národní knihovna - archiv

indexy

index autorů

index článků

komentáře

tableholder - obrázek

tiráž

tableholder - obrázek

ISSN 1802-8772

tištěnou verzi časopisu Knihovna lze objednat na

elektronické adrese

tableholder - obrázek
 

Portál knihovnictví a informační věda

Portál Informace pro knihovny

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna - knihovnická revue. 2005, roč. 16, č. 2

tečka Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010

Koncepce trvalého uchovávání dokumentů - obrázekV mezinárodním kontextu je oblast trvalého uchování a zpřístupnění sbírek tradičních dokumentů relativně stabilizovaná. Existuje zde stabilní a prakticky prověřené rozdělení gescí za oblast jejich ochrany i zpřístupnění, s ohledem na dlouhou historickou kontinuitu se postupně rozvinul i adekvátní způsob financování. Zcela zásadním a mezinárodně univerzálním problémem současnosti je hrozba ztráty části národního (i mezinárodního) kulturního dědictví publikovaného na kyselém papíře a/nebo dokumentů poškozených častým používáním.  [pokračování...]


tečka Problematika dlouhodobé ochrany a zpřístupnění digitálních dokumentů na mezinárodním kongresu IFLA 2005 [Bohdana Stoklasová]

IFLA 2006 Oslo - logoAliance IFLA a ředitelů národních knihoven pro bibliografické standardy (IFLA/CDNL Alliance for Bibliographic Standards – ICABS) zvolila za hlavní téma své veřejné prezentace na mezinárodním kongresu IFLA 2005 v Oslo Zajištění přístupu k digitálním sbírkám, což dokazuje, že jde o téma, které „hýbe“ současným knihovnickým (a nejen knihovnickým) světem [pokračování...]


tečka  Nové standardy digitálních knihoven pro dlouhodobou ochranu [Martin Vojnar]

PREMIS - logoV průběhu letošního IFLA kongresu (14.–18. srpna 2005 v Oslo) zaznělo několik vystoupení na téma digitálních knihoven. Nejvíce mě z nich zaujal příspěvek Sally H. McCallum (Library of Congress) s názvem "Standardizace metadat pro dlouhodobou ochranu elektronických zdrojů: co máme a co potřebujeme". Charakterizuje současný směr digitálních knihoven, které se přesouvají z výzkumné a vývojové oblasti do provozního režimu, a s tím úzce souvisí i otázka dlouhodobého zachování jejich obsahu.  [pokračování...]


tečka Zařazení elektronických zdrojů do národních bibliografií. Přehled IFLA [Beacher J. Wiggins]

IFLA Bibliographic SectionBibliografická sekce IFLA shromažďuje informace ke kritériím výběru, která se používají v národních bibliografických agenturách pro přípravu svých národních bibliografií. K tomu, aby tato sekce získala co nejúplnější informace, provedla průzkum na základě dotazníků, jež předseda sekce a programový ředitel konference IFLA v Oslo rozeslal v elektronické i tištěné formě. Vzhledem k exponenciálnímu růstu webových a digitálních zdrojů totiž sekce cítila jako kritickou potřebu oslovit národní bibliografické agentury s dotazem, jak tyto zdroje zařazují do národní bibliografie. [pokračování...]

tečka Cena UNESCO Jikji 2005 pro Národní knihovnu [Adolf Knoll, Vlastimil Ježek]

Cena Jikji

V soutěži o první světovou cenu UNESCO JIKJI (Paměť světa), přirovnávanou ve svém oboru k Nobelově ceně či Oskarovi, porazila Národní knihovna ČR všechny významné knihovnické instituce světa, více než 35 přihlášených organizací. Smyslem programu UNESCO Paměť světa i nového ocenění je veřejně připomínat a podporovat záchranu a zpřístupňování kulturního dědictví dochovaného v dokumentech všeho druhu a zdůrazňovat význam, které jako „paměť světa“ má. Zástupci NK ČR (Vlastimil Ježek a Adolf Knoll) cenu převzali na slavnostním zasedání UNESCO v Korejské republice dne 2. září 2005.  [pokračování...]

 
tableholder - obrázek
tableholder - obrázek

2005, č. 1

rubriky

archiv čísel

indexy

 

ISSN 1801-5948

 


Kramerius - NK ČR

Archiv digitalizovaných časopisů Národní knihovny

 

 


Pražské povstání

Archiv hlavního města Prahy - Pražské povstání

 

 


Digitalizovaný archiv časopisů AV ČR

Archiv digitalizovaných časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR 

 

příspěvky zasílejte na adresu

redakce

Pokyny pro přispěvatelepdf - obrázek