| archiv  |  |index autorů |  | index názvů |  | index témat |
 
Knihovna plus - logo
 
    

Index témat

Archivace

Bibliografie

Digitalizace

Digitální knihovny

Historické fondy

 

Informační politika

Informační technologie

Katalogizace

Knihovnictví

Knihovny

Knihovnické služby

 

Novinky

Osobnosti

Projekty

Recenze

Rukopisy

 

 


Archivace

Optické nosiče v knihovnách : jejich struktura a ochrana  [Jan Hutař]

Univerzální sušicí komora zachraňuje vzácné knihy [Jiří Neuvirt]

Bibliografie

Argentinská národní bibliografie: dlouhodobý dluh [Susana Romanos de Tiratel]

Bibliografický obraz vývoje knihovní a informační vědy za léta 1945 – 1990  [Eva Bratková]

Elektronické konsorcium knihoven: schéma bibliografické kooperace [Celia Ribeiro Zaher, Angela Monteiro Bettencourt]

Národní bibliografie jako systém bibliografických soupisů pro studium kubánské kultury [Araceli Garcia-Carranza]

Národní bibliografie v Latinské Americe [Bohdana Stoklasová]

Národní bibliografie ve světě globalizace: Latinská Amerika [Dan Hanzen]

Průzkum stavu národních bibliografií v Latinské Americe [Unni Knutsen]

Slavistická bibliografie a Slovanský ústav AV ČR [Jiří Bečka]

Výzvy pro národní bibliografie a národní bibliografické agentury v Latinské Americe  [Filiberto Felipe Martínez Arellano]

Zařazení elektronických zdrojů do národních bibliografií. Přehled IFLA [Beacher J. Wiggins]

 

Digitalizace

Záchrana a zpřístupnění Národních listů [Františka Vrbenská]

Digitální knihovny

Archivace elektronických zdrojů v ČR a jejich registrace v české národní bibliografi i (Srovnání s výsledky přehledu IFLA) [Ludmila Celbová]

Cena UNESCO Jikji 2005 pro Národní knihovnu [Adolf Knoll, Vlastimil Ježek]

Dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů v Evropě: výsledky dotazníkového průzkumu [Anna Nerglová, Jan Hutař]

Knihovny by měly být ostražité [Adolf Knoll, Zdeněk A. Tichý]

Perspektivy důvěryhodného digitálního úložiště v rámci Národní digitální knihovny [Bohdana Stoklasová]

Historické fondy

Zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila  [Zdeněk Uhlíř

Informační politika

Česká účast v aktuálních mezinárodních projektech

Schengenský informační systém – vývoj a současný stav [Jitka Hradilová]

Informační technologie

Jednotná informační brána z hlediska programového vybavení a podobné projekty ve světě [Hana Nemeškalová]

Návrh riešenia problémov pri vyhľadávaní informácií v internete alebo Od kvantity ku kvalite [Soňa Makulová]

Nové standardy digitálních knihoven pro dlouhodobou ochranu [Martin Vojnar]

Nové verze nástrojů Jednotné informační brány

On-line katalogy a knihovní portály v současném informačním prostředí [John D. Byrum, Jr.]

Problematika dlouhodobé ochrany a zpřístupnění digitálních dokumentů na mezinárodním kongresu IFLA 2005 [Bohdana Stoklasová]

Katalogizace

Vývoj, současný stav a koncepce dalšího rozvoje Souborného katalogu ČR [Eva Svobodová, Dana Vyorálková]

Knihovnictví

Knihovnické sdružení CILIP v Británii [Sylva Šimsová]

Knihovnické služby

Knihovna se stará o duši [Vlastimil Ježek, Zdeněk A. Tichý]

Knihovní GSM on-line služby [Jan Pávek, Vladimír Pávek]

Měření spokojenosti uživatelů knihovny Výsledky průzkumu uživatelů Národní knihovny ČR [Vít Richter; Vladana Pillerová]

Knihovny

Cena britských architektů pro Kaplického knihovnu

Jak se rodí Národní technická knihovna [Zdeněk A. Tichý]

Jak se staví knihovny s podporou Evropské unie [Milena Ředinová, Zdeněk A. Tichý]

Knihovna jako novodobá katedrála [Petr F. Bílek; Zdeněk A. Tichý]

Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010

Milníky na cestě k nové Národní knihovně ČR

Není prestižnější zadání, než je knihovna [Zdeněk A. Tichý, Roman Brychta, Petr Lešek]

Nová knihovna pro Vysočinu [red]

Novostavba Národní knihovny ČR (nejen) z hlediska provozu [Bohdana Stoklasová]

Od klementinského dědictví k Oku nad Prahou [Vlastimil Ježek]

Ostrava čeká na černou krychli [Zdeněk A. Tichý]

Parlamentní knihovna míří na Letnou [Zdeněk A. Tichý]

Petice na podporu projektu Národní knihovny ČR od Jana Kaplického (dokument)

Proměny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové [Zdeněk A. Tichý]

Složitá cesta k nové budově Národní knihovny ČR [Kateřina Hekrdlová]

V Hradci Králové promění továrnu na knihovnu [Zdeněk A. Tichý]

Z agendy konference ředitelů národních knihoven (CDNL) v Buenos Aires, srpen 2004  [Vojtěch Balík]

Novinky

Novinky zahraniční knihovnické literaturY 1/2005

NOVINKY ZAHRANIČNÍ KNIHOVNICKÉ LITERATURY 2/2005

Novinky zahraniční knihovnické literatury 1/2007

Osobnosti

Odešel dobrý a statečný člověk. Ohlédnutí za prof. PhDr. Jiřím Cejpkem, CSc. [Marie Königová]

Projekty

Česká účast v aktuálních mezinárodních projektech

Recenze

Bibliografický obraz vývoje knihovní a informační vědy za léta 1945 – 1990  [Eva Bratková]

Bibliografie českých/československých dějin 1918–2004 [Lukáš Babka]

EDWARS, Brian; FISCHER, Biddy. Knihovny a studijní centra [Bohdana Stoklasová]

GESER, Guntram (Ed.): Virtual communities and collaboration in the heritage sector  [Zdeněk Uhlíř]

Knižničná a informačná veda. Library and Information Science, sv. 20. [Jiří Cejpek]

Petr Voit: Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století [Jaroslava Kašparová]

RAMEŠ Václav: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů [Václav Bartůšek]

RHYNO, Art: Using open source systems for digital libraries [Petr Žabička]

LINDA, Jaromír, Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni. Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2004 [Václav Bartůšek]

TOŠNEROVÁ Marie a kol.: Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice  [Václav Bartůšek]

VESELÁ, Lenka: Knihy na dvoře Rožmberků [Václav Bartůšek]

Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví [Richard Papík]

 

Rukopisy a staré tisky

Edice textu Pařížského zlomku latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila

Nově objevený zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila  [Zdeněk Uhlíř]

 

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |