| archiv  |  |index autorů |  | index názvů |  | index témat |
 
Logo - Knihovna
 
    

Index autorů

Babka, Lukáš. Bibliografie českých/československých dějin 1918–2004

Balík, Vojtěch. Z agendy konference ředitelů národních knihoven (CDNL) v Buenos Aires, srpen 2004

Bartůšek, Václav. RAMEŠ Václav: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů

Bartůšek, Václav. LINDA, Jaromír, Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni. Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2004

Bartůšek, Václav. VESELÁ, Lenka: Knihy na dvoře Rožmberků

Bartůšek, Václav. TOŠNEROVÁ Marie a kol.: Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice

Bečka, Jiří. Slavistická bibliografie a Slovanský ústav AV ČR

Bílek, Petr F. ; Tichý, Zdeněk A. Knihovna jako novodobá katedrála

Bratková, Eva. Bibliografický obraz vývoje knihovní a informační vědy za léta 1945 – 1990

Brychta, Roman; Lešek, Petr; Tichý, Zdeněk A. Není prestižnější zadání, než je knihovna

Byrum, John D., Jr. On-line katalogy a knihovní portály v současném informačním prostředí

Cejpek, Jiří.  Knižničná a informačná veda. Library and Information Science, sv. 20.

Celbová, Ludmila. Archivace elektronických zdrojů v ČR a jejich registrace v české národní bibliografi i (Srovnání s výsledky přehledu IFLA)

Garcia-Carranza, Araceli. Národní bibliografie jako systém bibliografických soupisů pro studium kubánské kultury

Hanzen, Dan. Národní bibliografie ve světě globalizace: Latinská Amerika

Hekrdlová, Kateřina. Složitá cesta k nové budově Národní knihovny ČR

Hradilová, Jitka  Schengenský informační systém – vývoj a současný stav

Hutař Jan ; Nerglová, Anna. Dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů v Evropě: výsledky dotazníkového průzkumu

Hutař, Jan. Optické nosiče v knihovnách : jejich struktura a ochrana

Ježek, Vlastimil; Knoll, Adolf. Cena UNESCO Jikji 2005 pro Národní knihovnu

Ježek,Vlastimil. Od klementinského dědictví k Oku nad Prahou

Ježek, Vlastimil; Tichý, Zdeněk A. Knihovna se stará o duši

Kašparová, Jaroslava. Petr Voit: Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století

Knoll, Adolf; Ježek, Vlastimil. Cena UNESCO Jikji 2005 pro Národní knihovnu

Knoll, Adolf; Tichý, Zdeněk A. Knihovny by měly být ostražité

Knutsen, Unni. Průzkum stavu národních bibliografií v Latinské Americe

Königová, Marie. Odešel dobrý a statečný člověk. Ohlédnutí za prof. PhDr. Jiřím Cejpkem, CSc.

Košťálová, Karolína; Nemeškalová, Hana; Pospíšilová, Jindřiška. Nové verze nástrojů Jednotné informační brány

Lešek, Petr; Brychta, Roman; Tichý, Zdeněk A. Není prestižnější zadání, než je knihovna

Makulová, Soňa. Návrh riešenia problémov pri vyhľadávaní informácií v internete alebo Od kvantity ku kvalite

Martínez Arellano, Filiberto Felipe. Výzvy pro národní bibliografie a národní bibliografické agentury v Latinské Americe

Nemeškalová, Hana; Pospíšilová, Jindřiška; Košťálová, Karolína. Nové verze nástrojů Jednotné informační brány

 Nerglová, Anna; Hutař Jan. Dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů v Evropě: výsledky dotazníkového průzkumu

Neuvirt, Jiří. Univerzální sušicí komora zachraňuje vzácné knihy

Papík, Richard. Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví

Pávek, Jan. Knihovní GSM on-line služby

Pávek, Vladimír. Knihovní GSM on-line služby

Pillerová, Vladana; Richter, Vít. Měření spokojenosti uživatelů knihovny Výsledky průzkumu uživatelů Národní knihovny ČR

Pospíšilová Jindřiška; Nemeškalová, Hana; Košťálová, Karolína. Nové verze nástrojů Jednotné informační brány

Richter, Vít; Pillerová, Vladana. Měření spokojenosti uživatelů knihovny Výsledky průzkumu uživatelů Národní knihovny ČR

Romanos de Tiratel, Susana.  Argentinská národní bibliografie: dlouhodobý dluh

Ředinová, Milena; Tichý, Zdeněk A. Jak se staví knihovny s podporou Evropské unie

Stoklasová, Bohdana. EDWARS, Brian; FISCHER, Biddy. Knihovny a studijní centra

Stoklasová, Bohdana. Národní bibliografie v Latinské Americe

Stoklasová, Bohdana. Novostavba Národní knihovny ČR (nejen) z hlediska provozu

Stoklasová, Bohdana. Perspektivy důvěryhodného digitálního úložiště v rámci Národní digitální knihovny

Stoklasová, Bohdana. Problematika dlouhodobé ochrany a zpřístupnění digitálních dokumentů na mezinárodním kongresu IFLA 2005

Svobodová, Eva; Vyorálková, Dana. Vývoj, současný stav a koncepce dalšího rozvoje Souborného katalogu ČR

Šimsová, Sylva. Knihovnické sdružení CILIP v Británii

Tichý, Zdeněk A.; Ježek Vlastimil.  Knihovna se stará o duši

Tichý, Zdeněk A.; Knoll, Adolf.  Knihovny by měly být ostražité

Tichý, Zdeněk A. Jak se rodí Národní technická knihovna

Tichý, Zdeněk A.; Ředinová, Milena. Jak se staví knihovny s podporou Evropské unie

Tichý, Zdeněk A.; Petr F. Bílek Knihovna jako novodobá katedrála

Tichý, Zdeněk A.; Brychta, Roman; Lešek, Petr. Není prestižnější zadání, než je knihovna

Tichý, Zdeněk A. Ostrava čeká na černou krychli

Tichý, Zdeněk A. Proměny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

Tichý, Zdeněk A. Svět knihy 2006

Tichý, Zdeněk A. V Hradci Králové promění továrnu na knihovnu

Uhlíř, Zdeněk. Nově objevený zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila

Uhlíř, Zdeněk.  GESER, Guntram (Ed.): Virtual communities and collaboration in the heritage sector

Uhlíř, Zdeněk.  Zlomek latinského překladu Kroniky tak řečeného Dalimila

Vojnar, Martin. Nové standardy digitálních knihoven pro dlouhodobou ochranu

Vrbenská, Františka. Záchrana a zpřístupnění Národních listů

Vyorálková, Dana; Svobodová, Eva. Vývoj, současný stav a koncepce dalšího rozvoje Souborného katalogu ČR

Wiggins, Beacher J.  Zařazení elektronických zdrojů do národních bibliografií. Přehled IFLA

Zaher, Celia Ribeiro; Monteiro Bettencourt, Angela. Elektronické konsorcium knihoven: schéma bibliografické kooperace

Žabička, Petr. RHYNO, Art: Using open source systems for digital libraries

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 

| nahoru | | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |