Digitalizované novodobé dokumenty

Oblast

Současný stav

Finance 2005
v mil. Kč

Koncepce rozvoje

Finance 2006

Finance 2007

Finance 2008

Finance 2009

Finance 2010

Finance 2006-2010

v mil. Kč

Shrnutí

Díky podpoře různých grantových programů a projektů probíhá velmi pomalé ochranné mikrofilmování a digitalizace ohrožených dokumentů. Jde o dokumenty vytištěné na kyselém papíře a/nebo poškozené nadměrným používáním. Další ohroženou skupinou dokumentů jsou nepapírové dokumenty vyžadující migraci. Chronický nedostatek finančních prostředků neumožňuje zrychlit proces ochranného reformátování, což vede k nenávratné ztrátě podstatné části národního kulturního dědictví. Pro proces digitalizace, pořizování metadat a archivace byla postupně vytvořena poměrně složitá technologie, kterou je třeba racionalizovat a zjednodušit. Pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů byl vytvořen systém Kramerius, který nemá dostatečný potenciál pro transformaci v komplexní systém pro část Národní digitální knihovny zahrnující novodobé digitální dokumenty (digitalizované i publikované jako digitální). Magnetopásková technologie pro archivaci dokumentů je na hranici životnosti a úložná kapacita je vyčerpána.

 

Kombinací pravidelného a dostatečného financování ze státního rozpočtu a zapojení finančních prostředků ze soukromého sektoru podstatně (tj. řádově) zvýšit rychlost ochranné digitalizace dokumentů publikovaných v minulosti. U nově publikovaných tištěných dokumentů vytvořit podmínky pro jejich odevzdávání pro konzervační účely též v digitální podobě. K dosažení tohoto cíle stejně jako pro zlepšení zpřístupnění digitalizovaných dokumentů prostřednictvím internetu bude nezbytné rozsáhlé jednání s vydavateli a změna legislativního rámce. Pro ukládání digitálních dokumentů a příslušných metadat, pro jejich adekvátní zpřístupnění i ochranu je nutné zakoupit nebo vytvořit dostatečné mohutný a komplexní systém pro část Národní digitální knihovny zahrnující novodobé digitální dokumenty (digitalizované i publikované jako digitální). Velmi rychle (již v roce 2006) je nutné zakoupit a zprovoznit centrální datové úložiště pro celou Národní digitální knihovnu.

 

 

 

 

 

 

Vznik – digitalizace

Digitalizace komplikovaných a  velkoformátových dokumentů na vlastním pracovišti Národní knihovny a dalších knihoven.

 0,13

Zajistit podporu technických prostředků pracoviště digitalizace.

 0,25

 0,25

0,25

 0,25

 0,25

  1,25

 

Dodavatelské reformátování. Získávání digitalizovaných dokumentů v rámci spolupráce s dalšími institucemi.

 4,80

Zajistit dostatečnou kapacitu dodavatelského reformátování.

 5,00

 9,00

 9,00

 8,50

 8,50

 40,00

 

 

 

V závislosti na růstu objemu přímé digitalizace rozšířit technologii hybridního reformátování o záznam digitálních dokumentů na mikrofilm.

 

 

 2,00

 

 

  2,00

Archivace a ochrana

V současné době jsou zdrojové dokumenty digitalizovaných periodik a monografií (periodika  - 1,6 mil. stran, monografie - 6 tis. stran) archivovány prostřednictvím magnetopáskové technologie, která je na konci životnosti a její kapacita je vyčerpána. Chybí HW i SW pro adekvátní zajištění funkcí národního repozitáře. Objem uložených dat je 12 TB, počítá se s ročním nárůstem 3 TB.

 1,32

Vybudovat centrální datové úložiště pro archivaci digitálních dokumentů Národní digitální knihovny s rozšiřitelnou kapacitou i funkcionalitu pro případ realizace projektu rychlého skenování. Pořízení a podpora HW i SW pro adekvátní zajištění funkcí národního repozitáře. Poznámka:  V nákladech na vybudování i provoz centrálního datového úložiště i na pořízení a provoz komplexního systému pro část Národní digitální knihovny zahrnující novodobé digitální dokumenty je zde uvedena poměrná část pro digitalizované novodobé dokumenty.

 4,50

 9,00

 7,00

 7,00

 7,00

 34,50

Zpřístupnění

Pro zpřístupňování slouží Systém Kramerius.

 0,26

Zakoupit nebo vytvořit dostatečné mohutný a komplexní systém pro část Národní digitální knihovny zahrnující novodobé digitální dokumenty.

 0,30

 2,15

 0,20

 0,20

 1,00

  3,85

Pro zpřístupňování a práci s plnými texty se využívá vyhledávací systém Convera, pro elektronické dodávání dokumentů systém DoDo. 

 0,54

Podpora systému pro část Národní digitální knihovny zahrnující novodobé digitální dokumenty.

 0,57

 0,60

 0,60

 0,60

 0,60

  2,97

Standardy

Za základ pro standardizaci metadat slouží standard NK ČR založený na XML a proprietárním DTD pro jednotlivé typy dokumentů. DTD vychází z formátu MARC. Probíhá analýza metadatového kontejneru METS.

 

Zajistit konverzi proprietárního DTD do formátu MARC 21 a postupně přechod na MARC 21 jako základ pro bibliografická metadata. Implementovat metadatový kontejner METS.

 0,30

 0,40

 0,10

 

 

  0,80

S ohledem na novost a neustálenost administrativních a technických metadat a metadat pro ochranu v mezinárodním kontexu jsou aplikována vlastní metadata pro tyto oblasti.

 

Monitorování rozvoje administrativních a technických metadat a metadat pro ochranu (zejména formát PREMIS) v mezinárodním kontextu a po ustálení této oblasti jejich postupná aplikace.

 0,10

 0,50

 

 

 

  0,60

V režimu repository je v systému Kramerius zabudován OAI-PMH pro nekvalifikovaný DC.

 

Rozšířit podporu OAI-PMH o kvalifikovaný DC.

 0,30

 

 

 

 

  0,30

Kramerius nepodporuje protokol Z 39.50 na úrovni klient ani server.

 

Funkcionalitu Z39.50 zajistit dočasně propojením digitalizovaných dokumentů na záznamy v Souborném katalogu ČR v systému ALEPH, dále pak až v novém systému.

 0,15

 

 

 

 

  0,15

Kramerius nepodporuje OpenURL.

 

Bude řešeno v rámci nového systému.

 

 

 

 

 

 

Legislativa

Současná legislativa neumožňuje zpřístupnit chráněná periodika na internetu. Na internetu jsou podle platného Autorského zákona dostupné pouze volné dokumenty (periodika cca do r. 1880-1885).
Autorsky chráněné dokumenty lze zpřístupnit pouze v prostorách příslušných knihoven.

 

Povinná kolektivní správa autorských práv v případě periodik by umožnila se vypořádat s autory a jejich dědici prostřednictvím např. Dilie a zpřístupnit autorsky chráněné dokumenty na internetu za poplatek.

 

 

 

 

 

 

Podle platné legislativy je většina dokumentů existujících též v elektronické podobě dodávána pouze v tištěné podobě. Tyto dokumenty jsou pro konzervační účely draze a zbytečně digitalizovány.

 

Dosáhnout legislativní povinnosti dodávání povinných výtisků tištěných publikací též v elektronické podobě.

 0,20

 0,20

0,18

 

 

  0,58

CELKEM

 

 7,05

 

11,67

22,10

19,33

16,55

17,35

 87,00

Investice

 

 

 

 

 5,00

 2,00

 

 

  7,00

Provozní náklady

 

 

 

11,67

17,10

17,33

16,55

17,35

 80,00

Zdroj financování

 

Projekty

 

Koncepce

Koncepce

Koncepce

Koncepce

Koncepce

Koncepce