Národní knihovna knihovnická revue - strip
Rok 2001, roč. 12, č. 1
 
Jak dnes, na přelomu tisíciletí, vidíte budoucí roli knihovníka/informačního pracovníka? (anketa) ...s. 3
[html formát]   [pdf formát]
Cornish, Graham
Knihovníci - "smiřovatelé" v novém elektronickém světě ...s. 12
[html formát]   [pdf formát]
Walsh, Virginia
Budoucnost knihovnické profese ...s. 15
[html formát]   [pdf formát]
Papík, Richard
Vyhledávání informací I. Umění či věda? ...s. 18
[html formát]   [pdf formát]
Anděrová, Ivana
Kooperační systém článkové bibliografie a propojení analytických záznamů s plnými texty - východiska a současný stav ... s. 26
[html formát]   [pdf formát]
Svoboda, Martin
Lettersoup ... s. 38
[html formát]   [pdf formát]
Krbec, Pavel
Jazyk XML, protokol Z39.50 a problematika související ... s. 40
[html formát]   [pdf formát]
Andrejčíková, Nadežda
Z39.50 a XML ... s. 41
[html formát]   [pdf formát]
Psohlavec, Stanislav
Z39.50 versus (?) XML ... s. 45
[html formát]   [pdf formát]
Cejpek, Jiří
Knihovna Liberec a její stavba smíření ... s. 47
[html formát]   [pdf formát]
 
Z činnosti hudebních knihoven - IAML
 
Hůlek, Julius
Rok 2001 - 50 let IAML a 30 let ČNS IAML ... s.  51
[html formát]   [pdf formát]
Hůlek, Julius
Významné životní jubileum PhDr. Jitřenky Peškové ... s. 52
[html formát]   [pdf formát]
Edice vzácného českokrumlovského hudebního rukopisu ... s. 54
[html formát]   [pdf formát]
oznámení ... s. 55
[html formát] [pdf formát]
 
Informace, kronika, recenze
 
Hrazdil, Aleš
Pohled z druhé strany  ... s. 56
[html formát]   [pdf formát]
Brožek, Ivo
Kooperační projekt "Zpřístupnění záznamů české knižní produkce 20. století na Internetu a CD-ROM"  z pohledu účastníka ... s. 57
[html formát]   [pdf formát]
Groh, Kamil
Odešel JUDr. Zdeněk Franc ... s. 58
[html formát]   [pdf formát]
Papík, Richard, Streit, Vincenc
recenze ... s.  62
[html formát]   [pdf formát]
Krátké zprávy ... s. 64
[html formát]   [pdf formát]
Rešerše zpracované v NK ČR ve 2. pololetí 2000 ... s. 66
[html formát]   [pdf formát]
 
Novinky zahraniční knihovnické literatury ... s. 67
[html formát]   [pdf formát]
 
Články v zahraničních odborných časopisech ... příloha
[pdf formát]